none

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa z pracodawcą, zwana też rozmową kwalifikacyjną, czy też rekrutacyjną, przebiega na ogół według pewnych określonych zasad. Znając te zasady można się do niej przygotować. Wezwanie na rozmowę kwalifikacyjną jest ostatnim i najważniejszym etapem w poszukiwaniu pracy i dlatego powinniśmy się do niej dobrze przygotować.

Przed umówieniem się na rozmowę należy przygotować niezbędną dokumentację: list motywacyjny, CV, listy referencyjne, opinie z poprzednich miejsc pracy, ksera świadectw szkolnych.

Po przygotowaniu dokumentów, czas na zadbanie o własny wygląd. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na strój, w którym chcemy wystąpić w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Wybór odpowiedniego ubrania zależy od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest stanowisko na jakie kandydujemy. Jeżeli staramy się o stanowisko kierownicze lub inne wymagające kontaktów z klientami, bezwzględnie obowiązuje nas klasyczna elegancja stroju ( marynarka, garsonka, stonowana kolorystyka). Gdy aspirujemy do objęcia stanowiska np. artysty grafika czy programisty, można pokusić się o włożenie mniej standardowego stroju. Rozmowa kwalifikacyjna przebiega na ogół według określonego scenariusza, w którym można przewidzieć rodzaj i kolejność pytań zadawanych przez pracodawcę i dlatego można się do niej dobrze przygotować.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca: sprawdza dokładność życiorysu kandydata, ocenia przydatność kandydata na stanowisko pracy w chwili obecnej oraz w przyszłości, czy jest on "właściwym" kandydatem, który będzie "pasował" do charakteru pracy w firmie. Każda rozmowa polega na dwukierunkowym przepływie informacji, gdzie obie strony zadają pytania i udzielają odpowiedzi. Rozmowa kwalifikacyjna jest jednak szczególną formą rozmowy: uważa się, że pytania powinny zajmować 20% czasu rozmowy, a odpowiedzi 80%. W praktyce zdarza się, że pracodawca mówi więcej niż kandydat. Wiedząc o tym, powinniśmy tak kierować rozmową, aby powiedzieć o sobie jak najwięcej oraz powinniśmy przygotować sobie pytania, aby jak najwięcej dowiedzieć się o pracy.

Gdy zostajesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, pamiętaj, by listownie lub telefonicznie skontaktować się z firmą i potwierdzić dzień, godzinę i miejsce spotkania. Następnie przygotuj się do rozmowy, powtarzając jeszcze raz ważne informacje dotyczące swojego życia zawodowego.

Źródło www.1praca.gov.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej