none

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 3/PFP/2024 na zagospodarowanie terenu i aranżacji zieleni wokół budynku przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert zgodnie z poniższą
specyfikacją:

Zapytanie ofertowe nr 2/PFP/2024 na realizację prac programistycznych

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, w ramach realizacji zadań wynikających z oświatowej działalności statutowej, m.in. poprzez organizację ok. 1000 szkoleń niestacjonarnych, z których korzysta rocznie ok. 250 tys. uczestników, serdecznie zaprasza do złożenia oferty na realizację prac programistycznych w zakresie frontend, backend i wdrożenie.
W ramach projektu, celem którego jest stworzenie nowej platformy szkoleniowej PFP.

Data zakończenia przyjmowania ofert: 05.04.2024 (decyduje data wpłynięcia oferty).

Zapytanie ofertowe nr 1/DWS/2023 dostawca materiałów biurowych, eksploatacyjnych i urządzeń biurowych

Polska Fundacja Przedsiębiorczości realizując instrumenty finansowe i projekty, w tym projekty objęte Inicjatywą Jeremie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 oraz Funduszu Usług Rozwojowych woj. zachodniopomorskim – FUR3 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

Wybór specjalistów ds. efektywności energetycznej, OZE i GOZ (zapytanie ofertowe nr 32/PFP/2023)

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako Partner Finansujący, udzielający średniorocznie pożyczek na łączną kwotę ponad 300 mln zł, planując rozszerzenie oferty pożyczkowej m.in. o pożyczki OZE, zaprasza do przedstawienia zgodnie z załączoną specyfikacją oferty na wybór specjalistów ds. efektywności energetycznej, OZE i GOZ.

Zapytanie ofertowe nr 1/FUR3/2023 Strona internetowa projektu FUR3

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w związku realizacją projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR3”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej zaprojektowania i wykonania oraz uruchomienia Strony internetowej, a następnie usługi związanej z jej obsługą i aktualizacją treści.

Zapytanie ofertowe nr 6/KPO/2023 HoReCa system informatyczny

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w naborze współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa”, zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego z modułem gromadzenia i przetwarzania danych oraz zapewnienia stałej opieki informatycznej oraz serwisu systemu w przypadku pojawienia się problemów z systemem w trakcie naboru wniosków oraz realizacji projektu.

Zapytanie ofertowe nr 5/KPO/2023 Usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie pomocy publicznej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w naborze współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej zaprasza do przedstawienia oferty usług:

  • doradztwa w zakresie udzielania, monitorowania i rozliczania przez PFP pomocy publicznej na realizację inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • szkolenia dla osób oceniających projekty MSP, w zakresie prawidłowej weryfikacji możliwości udzielenia pomocy de minimis, badania statusu MŚP, badania czy podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji, itp.

Zapytanie ofertowe nr 4/KPO/2023 Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w naborze współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa”, zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej przygotowania i realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej w woj. zachodniopomorskim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim obejmującej:

 

Zapytanie ofertowe nr 3/KPO/2023 Materiały informacyjno-promocyjne: ulotki, plakaty, roll-up

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w naborze współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa”, zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej zaprojektowania, wydruku oraz dostarczenia materiałów informacyjno – promocyjnych: ulotek, plakatu, rollup-ów, w celu prezentowania informacji na temat realizacji Inwestycji A1.2.1 KPO

Zapytanie ofertowe nr 2/KPO/2023 System informatyczny z modułem gromadzenia i przetwarzania danych

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w naborze współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa”, zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego z modułem gromadzenia i przetwarzania danych oraz zapewnienia stałej opieki informatycznej oraz serwisu systemu w przypadku pojawienia się problemów z systemem w trakcie naboru wniosków oraz realizacji projektu.

Zapytanie ofertowe nr 1/KPO/2023 zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetowej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w naborze współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa”, zaprasza do przedstawienia oferty na zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetowej w celu prezentowania informacji na temat realizacji Inwestycji A1.2.1 KPO, a następnie usługę związaną z obsługą i aktualizacją treści strony internetowej.

Zapytanie ofertowe - Badania User Experience

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, w ramach realizacji zadań wynikających z oświatowej działalności statutowej, m.in. poprzez organizację ok. 1000 szkoleń niestacjonarnych, z których korzysta rocznie ok. 250 tys. uczestników, serdecznie zaprasza do złożenia oferty na realizację pierwszego etapu prac "Proces UX". 

Zapytanie ofertowe - krajowe usługi kurierskie

Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości realizująca projekty, w tym objęte Inicjatywą JEREMIE i JEREMIE2 fundusze i instrumenty pożyczkowe zwraca się o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

Zaproszenie do negocjacji - zakup ośrodka szkoleniowego

W nawiązaniu do Zaproszenia do negocjacji z dnia 11.07.2022 w zakresie zakupu ośrodka szkoleniowego informujemy, że termin nadsyłania ofert został przedłużony do 28.08.2022 roku.

Zapytanie ofertowe - zakup szaf metalowych aktowych

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując instrumenty finansowe i projekty, w tym projekty objęte Inicjatywą Jeremie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

Zapytanie ofertowe - materiały biurowe, eksploatacyjne, urządzenia biurowe o niskiej wartości, akcesoria komputerowe, pieczątki, artykuły higieniczne i środki czystości oraz artykuły spożywcze

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując instrumenty finansowe i projekty, w tym projekty objęte Inicjatywą Jeremie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

Zapytanie ofertowe - usługi kurierskie

Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca Instrumenty Finansowe i projekty, w tym projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach SFP Dolny Śląsk, SFP Gryf, SFP Kujawiak, RFP Łódź, RFP Pomeranus, SFP Wielkopolska Północ, SFP Odra, RFP Opole, SFP Kujawiak- Inwestycje, RFP Warmia i Mazury, RFP Mazowsze, RFP Małopolska oraz „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie II” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.

Zapytanie ofertowe - usługi medyczne

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w tym projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach SFP DOLNY ŚLĄSK, SFP GRYF, SFP KUJAWIAK, RFP ŁÓDŹ, RFP POMERANUS, SFP WIELKOPOLSKA PÓŁNOC, SFP ODRA, RFP OPOLE, Kujawiak- Inwestycje, RFP Warmia i Mazury oraz projekt „Pierwszy Biznes- Wsparcie w starcie II” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.

usługi prawncze

W związku z realizacją strategii rozwoju zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą, a w szczególności z podjęciem decyzji o otwarciu 8 nowych biur zamiejscowych, a co się z tym wiąże rozszerzającym się zakresem działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, w tym projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej świadczenia dodatkowych usług prawnych.

Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Instrumenty Finansowe i projekty, w tym projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach SFP Odra, SFP Kujawiak zaprasza do składania oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej