none

Projekt - RE:START

Projekt realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w partnerstwie z Oxford Innovation Ltd. z Wielkiej Brytanii w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Projekt realizowany jest w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy dotyczące przeżywalności firm. Mimo, że w Polsce z roku na rok rejestrowanych jest coraz więcej przedsiębiorstw – od 176,9 tys. w 2003 r. do 273,9 w 2007 r. (dane GUS), jednak polską gospodarkę charakteryzuje jeden z najniższych w Europie wskaźnik przeżywalności firm w okresie pierwszych lat, a w szczególności w pierwszym roku funkcjonowania. Zarówno w Polsce, jak i w regionie zachodniopomorskim istnieje wiele instrumentów wsparcia przedsiębiorstw, jednak ich oferta skierowana jest przede wszystkim do dwóch grup tj. istniejących przedsiębiorców lub osób zakładających firmę po raz pierwszy, pozostawiając właścicieli firm, których firmy upadły bez bezpośredniego wsparcia.

Badania Boston Consulting Group (materiały konferencyjne DRUID Summer Conference 2006), jako jedne z dwóch dotąd przeprowadzonych, wskazują, że firmy założone przez tzw. restarterów czyli osoby, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu firmy i wcześniej zbankrutowały, dużo szybciej się rozwijają - osiągają przychody oraz zatrudniają więcej pracowników.

Celem projektu „Re:start” jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz utrzymania restarterów na rynku pracy w okresie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie oraz wzrost liczby nowych założonych przez nich firm.

    

 

Do celów szczegółowych należą:

 • zwiększenie kompetencji osób, których przedsiębiorstwa upadły w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zwiększenie kompetencji pracowników instytucji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług restarterom,
 • zwiększenie dostępności wysokospecjalistycznych usług eksperckich i mentorskich w regionie dla restarterów,
 • opracowanie i przetestowanie trwałego instrumentu wsparcia restarterów,
 • adaptacja rozwiązania EnterpriseHub oraz wiedzy i doświadczeń partnera związanych z wdrażaniem tego instrumentu,
 • upowszechnienie stworzonego instrumentu w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 1. Stworzenie instrumentu finalnego, wspierającego restarterów wraz z podręcznikiem jego wdrażania,
 2. objęcie 40 odbiorców - restarterów, wsparciem w ramach pilotażowego wdrożenia projektu, 
 3. objecie wybranych instytucji wsparcia – użytkowników szkoleniami oraz testami w zakresie zastosowania instrumentu,
 4. działania upowszechniające w regionie, Polsce oraz w Wielkiej Brytanii.

Obszar oraz czas realizacji:

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje dwie grupy odbiorców: 

 • odbiorców bezpośrednich – restarterów czyli osoby dorosłe zamieszkałe w województwie zachodniopomorskim, które z różnych powodów zamknęły działalność gospodarczą i które planują ponowne jej rozpoczęcie, 
 • użytkowników czyli instytucje rynku pracy/otoczenia biznesu z województwa zachodniopomorskiego, które w bieżącej działalności oferują wsparcie dla przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub osób bezrobotnych.

www.restart.pfp.com.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej