none

Program Pożyczek Bezpośrednich

Nabór wniosków został zakończony 31.03.2005

Program Pożyczek Bezpośrednich PFP oferowany był dla małych i średnich przedsiębiorców, których potrzeby finansowe w zakresie finansowania działalności inwestycyjnej i obrotowej kształtowały się w przedziale 120 - 700 tys zł. Program obejmował swoim zasięgiem przedsiębiorców z Polski Północno - Zachodniej, a w szczególności z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Cechą charakterystyczną Programu był wysoki poziom maksymalnej kwoty pożyczki - do 700 tys. złotych oraz elastyczność w procesie podejmowania decyzji. Wszelkie formalności dokonywane były bezpośrednio przez Dział Pożyczek Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Oferta pozyczek bezpośrednich obejmuje:

Integralną częścią programu są szkolenia i usługi doradztwa mające na celu pomoc merytoryczną firmom rozpoczynającym działalność oraz podniesienie jakości zarządzania i zwiększenie skuteczności działania istniejących przedsiębiorstw.

Kryteria oceny przedsiębiorstw:

  • małe i średnie przedsiębiorstwa działające we wszystkich branżach za wyjątkiem rolnictwa, przemysłu zbrojeniowego czy działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska
  • małe i średnie przedsiębiorstwa działające co najmniej 3 miesiące

Inne kryteria oceny przedsiębiorstw:

  • dobra znajomość własnej branży oraz potrzeb klientów
  • solidna strategia i jednocześnie niedobór kapitału do jej wdrożenia
  • dokładnie zdefiniowany cel pomocy finansowej oferowanej przez fundację
  • projekcje rachunku przepływów środków pieniężnych, zawierające akceptowalne źródła spłaty

Korzyści:

  • Ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
  • Uproszczona procedura
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej