none

Kanadyjski Program Pożyczkowy

Nabór wniosków został zakończony 31.12.2008

Kanadyjski Program Pożyczkowy powstał w 2000 roku. Był on realizowany we współpracy z lokalnymi i regionalnymi Inkubatorami Przedsiębiorczości na terenie całego kraju, a kierowany jest do najmniejszych firm z przeznaczeniem na finansowanie początkowego etapu rozwoju, działalności bieżącej i inwestycyjnej (pożyczka do 50 tys zł).

Polska Fundacja Przedsiębiorczości współpracowała w ramach tego Programu z wybranymi Inkubatorami Przedsiębiorczości, które prowadziły lokalne fundusze pożyczkowe. Celem Programu było wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie tworzenia i rozwoju funduszy mikro-pożyczkowych wspomagających powstawanie i rozwój mikro i małych przedsiębiorców poprzez ułatwienie ich dostępu do zewnętrznego finansowania

Charakterystyka

  • finansowanie kosztów uruchomienia i rozwoju działalności mikro i małych przedsiębiorstw, w tym środków obrotowych oraz środków trwałych
  • kwota pożyczki: do 50 tys. zł
  • okres trwania pożyczki: do 3 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy
  • oprocentowanie: zmienne
  • zabezpieczenie: minimalnym możliwym do zaakceptowania jest poręczenie i/lub weksel in blanco

Przedsiębiorcy którzy mogą korzystać z pożyczki:

  • działają na terenie województwa/powiatu/gminy gdzie funkcjonuje inkubator przedsiębiorczości współpracujący z fundacją
  • przedsiębiorcy, którzy mają dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
  • mały i średni przedsiębiorca (ze szczególnym uwzględnieniem firm zatrudniających do 10 osób), który posiada dobrą znajomość biznesu i potrzeb rynku, działa nie krócej niż 3 miesiące i ma wyraźnie określony cel na który zostanie użyta pożyczka oraz zaplanował przepływ środków finansowych

Korzyści

  • ułatwiony dostęp do pożyczki za pośrednictwem lokalnego lub regionalnego inkubatora przedsiębiorczości na terenie całej Polski
  • uproszczona procedura
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej