none

Konferencje szkoleniowe - Europa w Twojej Firmie

Projekt został zakończony 31.03.2004

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw "EUROPA W TWOJEJ FIRMIE"

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako partner merytoryczny uczestniczyła w dwóch edycjach Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw w latach 2002/2003 oraz 2003/2004. Była to jedna z pierwszych w Polsce na tak dużą skalę z sukcesem zrealizowanych inicjatyw w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz małych i średnich firm.

Wiosną 2003 roku pierwsze Forum, odbywające się pod hasłem "Twoja firma w Europie" włączone zostało w oficjalny program działań Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Dzięki organizacyjnemu i merytorycznemu sukcesowi pierwszego Forum (2002/2003) oraz zainteresowaniu jakie towarzyszyło projektowi ze strony przedsiębiorców Partnerzy Forum w tym Polska Fundacja Przedsiębiorczości podjęli decyzję o jego kontynuacji. Druga edycja Forum (2003/2004) odbywała się pod hasłem "Europa w Twojej Firmie. Możesz więcej".

W dwóch edycjach Forum uczestniczyło 14 tys. małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Ich właściciele oraz kadra zarządzająca uczestniczyli w 100 konferencjach informacyjno-szkoleniowych, które odbyły się w 50 największych miastach w kraju.

Na merytoryczny program konferencji złożyło się blisko 1 400 prezentacji, wykładów i warsztatów. Każdego dnia konferencji firmy sektora MSP uczestniczyły w programie przygotowanym przez wysokiej klasy fachowców, obejmującym kluczowe aspekty codziennej działalności firmy, w tym programy pomocowe UE, finanse, zarządzanie, rachunkowość, nowe technologie i komunikację. W trakcie warsztatów prezentowane były konkretne przykłady i rozwiązania.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości przeprowadziła kilkadziesiąt warsztatów dotyczących przepływów pieniężnych pt. "Cash-flow czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy". Przedsiębiorcy bardzo wysoko ocenili treść oraz formę warsztatów PFP.

Obecnie, odpowiadając na sugestie i oczekiwania przedsiębiorców wyrażane w trakcie dotychczasowych cykli konferencji, trwają prace nad organizacją III edycji Forum pod hasłem "Europejskie Warsztaty Przedsiębiorczości".

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zamierza nadal poprzez warsztaty i szkolenia uczestniczyć w organizacji Forum i tym samym zgodnie ze swoją misją merytorycznie wspierać rozwój sektora MSP w Polsce.

Zdjęcia z inauguracji I edycji Forum

3 lipca 2002 roku odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Forum "Twoja Firma w Europie"

przemawia p. Danuta Hübner - Sekretarz Stanu UKIE

przemawia p. Danuta Hübner - Sekretarz Stanu UKIE

Barbara Bartkowiak - Prezes zarządu PFP Piotr Czarnecki - Dyrektor Pionu Klientów Biznesowych T.P. S.A. Mirosław Marek - Prezes PARP

Barbara Bartkowiak - Prezes zarządu PFP
Piotr Czarnecki - Dyrektor Pionu Klientów Biznesowych T.P. S.A.
Mirosław Marek - Prezes PARP

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej