none

Kobiety na Zachodniopomorskim Rynku Pracy

Kobiety na Zachodniopomorskim Rynku Pracy

Projekt został zakończony 30.11.2006

"Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" to projekt realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie i Telewizję Polską S.A. Oddział Szczecin.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1, Aktywna polityka rynku pracy, Działanie 1.6, Integracja i reintegracja zawodowa kobiet..

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet bezrobotnych województwa zachodniopomorskiego i w konsekwencji stworzenie im możliwości podjęcia pracy lub założenia własnej firmy. Projekt ma przeciwdziałać dyskryminacji kobiet na rynku pracy, promować równe szanse kobiet i mężczyzn. Jednocześnie ma zwalczać stereotypy i zachęcać pracodawców do zatrudniania kobiet. Projekt realizowany będzie od października 2005 do września 2006.

Kliknij na poniższe linki aby otrzymać szczegółowe informacje:

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej