none

Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości

Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości

Projekt został zakończony 31.08.2008

"Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości" to projekt realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2, Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5, Promocja Przedsiębiorczości.

Celem Projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa szkolenia w Szczecinie. Szkolenia będą odbywać się w 15 osobowych grupach (łącznie 30 osób) oraz trwać będą 6 dni (48 h). Podczas szkoleń uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto każdy z beneficjentów będzie mógł skorzystać z indywidualnego doradztwa, dzięki któremu możliwe będzie przygotowanie Biznes Planów przyszłych przedsięwzięć. Na podstawie przygotowanych Biznesplanów uczestnicy będą mogli ubiegać się o jednorazowe, bezzwrotne dotacje inwestycyjne w wysokości do 20 000 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł miesięcznie na płacenie składek ZUS przez okres nawet do 12 miesięcy.

Kliknij na poniższe linki aby otrzymać szczegółowe informacje:

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej