Zakończone projekty

Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości

Projekt został zakończony 31.08.2008

"Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości" to projekt realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2, Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5, Promocja Przedsiębiorczości.

Celem Projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa szkolenia w Szczecinie. Szkolenia będą odbywać się w 15 osobowych grupach (łącznie 30 osób) oraz trwać będą 6 dni (48 h). Podczas szkoleń uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto każdy z beneficjentów będzie mógł skorzystać z indywidualnego doradztwa, dzięki któremu możliwe będzie przygotowanie Biznes Planów przyszłych przedsięwzięć. Na podstawie przygotowanych Biznesplanów uczestnicy będą mogli ubiegać się o jednorazowe, bezzwrotne dotacje inwestycyjne w wysokości do 20 000 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł miesięcznie na płacenie składek ZUS przez okres nawet do 12 miesięcy.

Kliknij na poniższe linki aby otrzymać szczegółowe informacje:
Informacja o projekcie
Aktualności
Zakończenie realizacji Projektu APZP
11 umowa o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Wydłużenie okresu realizacji projektu
Zakończono wypłacanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego
Podpisanie umów o udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych
Wsparcie finansowe dla uczestników Projektu APZP - druga edycja
Przedłużone wsparcie pomostowe dla uczestników Projektu APZP
Drugie szkolenie APZP - relacja i zdjęcia ze spotkania (08-13.10.2007)
Podpisanie umów o udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych (II edycja)
Wsparcie finansowe dla uczestników pierwszej edycji
Usługi doradcze dla uczestników pierwszej edycji
Pierwsze szkolenie APZP - relacja i zdjęcia ze spotkania
Pierwsze szkolenie APZP w Szczecinie (16-21.04.2007)
Rozpoczęcie realizacji Projektu APZP
Nasi Beneficjenci
Rekrutacja uczestników
Terminy szkoleń
Zakres tematyczny szkolenia
Kontakt
Vademecum przedsiębiorcy
Jak napisać biznesplan?
Podstawowe informacje dotyczące rejestracji firmy
Instytucje wspierające przedsiębiorczość

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu Państwa.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej