none

AMBER - Sieć Aniołów Biznesu

Działalność Sieci Aniołów Biznesu AMBER skierowana jest do inwestorów prywatnych poszukujących propozycji inwestycyjnych oraz do autorów przedsięwzięć biznesowych szukających finansowania. Inicjatywa jest rozwijana przy współudziale funduszy seed/venture capital, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i technologicznych, centrów transferu technologii i innych podmiotów wspierających innowacyjność gospodarki.

Osoba do kontaktu

Andrzej Kołodziejczyk
tel. 91 312 92 49, email: a.kolodziejczyk@pfp.com.pl  

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70 - 466 Szczecin
tel. +48 91 312 92 16, fax +48 91 312 92 01
pfp@pfp.com.pl, www.pfp.com.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej