none

JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation

JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation

(Dostęp do finansowania dla innowacyjnych firm)

Projekt realizowany był przez 23 partnerów z 7 krajów basenu Morza Bałtyckiego (Lider Projektu: Investitionsbank Berlin). Region zachodniopomorski w projekcie reprezentował Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Wykaz wszystkich partnerów oraz dane Regionalnych Punktów Kontaktowych JOSEFIN znajdują się na stronie www.josefin-org.eu

Cel projektu

Głównym celem projektu było wsparcie wdrożenia Strategii Lizbońskiej poprzez inwestycje w infrastrukturę innowacyjną w krajach Morza Bałtyckiego. Projekt miał za zadanie wypracowanie modelu wspierania innowacyjnych MSP w ramach dwóch instrumentów:

  • Indywidualne doradztwo w formie coachingu
  • Transnarodowy Fundusz Gwarancyjny


Do zadań Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości należało wyłanianie międzynarodowych innowacyjnych przedsięwzięć z regionu zachodniopomorskiego oraz zapewnienie dostępu do zewnętrznego finansowania.

Obszar


Inicjatywa obejmowała 7 krajów basenu Morza Bałtyckiego tj. Niemcy (Brandenburgia, Berlin, Meklemburgia Pomorze Przednie), Polskę (województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie), Litwę, Łotwę, Estonię, Szwecję (region Dalarna) i Norwegię (Oslo, region Akershus).

Dofinansowanie

Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Basenu Morza Bałtyckiego 2007-2013.

Okres realizacji

Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2009 - 31.12.2011.

Regionalne instytucje finansowe współpracujące w ramach JOSEFIN:

  • Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
  • Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina
  • Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

Rezultaty projektu JOSEFIN:

  • 50 transgranicznych projektów wspartych doradztwem w formie coachingu,
  • 5 projektów sfinansowanych w ramach zewnętrznych instrumentów finansowych

Strona internetowa

www.josefin-org.eu

W dniach 17-18 stycznia 2012 roku w Brukseli odbyła się konferencja podsumowująca projekt JOSEFIN. W rezultacie projektu JOSEFIN, zgodnie ze Strategią Europa 2020 partnerzy będą kontynuować działania oferując wsparcie dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ułatwiając dostęp do finansowania. Wsparcie oferowane jest na bazie wspólnie wypracowanego modelu usług „JOSEFIN Service Model” i w zależności od kraju może dotyczyć różnych instrumentów finansowych (np. kredyty bankowe z reporęczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE).

Wspólnym elementem oferowanym przedsiębiorcom przez każdego partnera projektu jest usługa doradcza w formie coachingu. Zakres coachingu jest każdorazowo, indywidualnie ustalany z przedsiębiorcą. Relacja z konferencji podsumowującej znajduje się na na podstronie „Aktualności”

Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie kontynuować usługi dla MSP wypracowane w trakcie Projektu JOSEFIN. Dodatkowo, w celu zwiększenia oddziaływania oraz polepszenia dostępu do finansowania dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw Fundacja oferuje innym regionom i instytucjom swoje doświadczenie oraz transfer wiedzy w zakresie „JOSEFIN Service Model”.

Zapraszamy do współpracy w ramach działalności szkoleniowo – doradczej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości!

Osoba do kontaktu:

Jacek Madej
email: j.madej@pfp.com.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej