none

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-18.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-01-19.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-10-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-10-06.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

Na stronie są opublikowane filmy nieposiadające napisów. Część z nich została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Na stronie są opublikowane grafiki, które mogą nie spełniać kryteriów dostępności. Część z nich została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Na stronie są opublikowane dokumenty oraz pliki, które mogą nie spełniać kryteriów dostępności, w tym dokumenty, których pierwotnym autorem nie jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Część z nich została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne

PFP nie posiada własnej aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Agnieszki Jabłońskiej, mailowo: a.jablonska@pfp.com.pl lub telefonicznie: 694 244 466.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) oraz preferowany sposób kontaktu,
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą schody. Na tyle budynku, z poziomu parkingu jest dostępna winda.
 • Poruszanie się po budynku. W budynku znajdują się ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W budynku jest dostępna winda. Wyjście ewakuacyjne wyraźnie oznaczono za pomocą standaryzowanych plakietek. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie budynku znajdują się publiczne, płatne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w siedzibie PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie, Budynek Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT (RCIiTT)
ul. Jagiellońska 20-21 p. 303-304 oraz p. 314-316, 70-363 Szczecin

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na III piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie budynku znajdują się publiczne, płatne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w budynku RCIiTT lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Oddziały PFP

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Białymstoku
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 p.309, 15-111 Białystok

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, dostępna jest również winda.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na III piętrze. W budynku jest dostępna winda z ograniczeniami, szerokość poniżej 90 cm. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. 
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Bydgoszczy
ul. Gotowskiego 6, pok 109, 85-030 Bydgoszcz

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą schody oraz dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na I piętrze. Brak windy w budynku. Ciągi komunikacyjne z elementami utrudniającymi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się płatne miejsca parkingowe, w tym 2 wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Gdańsku
ul. Partyzantów 76 pok. 412, 80-254 Gdańsk

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście frontowe: do budynku prowadzą schody, wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dwa wejścia boczne: przystosowane dla osób niepełnosprawnych, dostępna jest winda z poziomu parteru.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na poziomie V. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Gdyni
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 49

 • Dostępność wejścia. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na parterze. Dostępne jest bezpośrednie wejście do biura z zewnątrz, z poziomu parteru. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku są dostępne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 108/06, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście frontowe: do budynku prowadzą schody, wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne: dostępna jest winda z poziomu parteru.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na poziomie -1. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe. Na tyłach budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, wjazd możliwy po wcześniejszym ustaleniu z zarządcą. Wokół budynku znajdują się płatne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Górna 10-11 pok.28

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą schody, wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na II piętrze. Ciągi komunikacyjne z elementami utrudniającymi poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się płatne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Opolska 15, p.13, poziom -1

 • Dostępność wejścia. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na poziomie -1. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Kielcach
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6 (bud. Orange INC), pok. 2.19

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą schody, dostępna jest winda schodowa dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na II piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Koszalinie
75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 17 pok.202, budynek Parku Technologicznego S.A.

 • Dostępność wejścia. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na II piętrze. W budynku jest dostępna winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych z przyciskami opisanymi językiem Braille'a. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie budynku znajdują się publiczne, bezpłatne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Krakowie
ul. Wadowicka 8a, I piętro, pokój 29

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą dwa wejścia po schodach, wejścia nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na I piętrze. Ciągi komunikacyjne z elementami utrudniającymi poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie jest dostępna winda. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Leszno
64-100 Leszno, ul. Geodetów 1 A206

 • Dostępność wejścia. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na I piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Lęborku
Plac Pokoju 8 p. 5, 84-300 Lębork

 • Dostępność wejścia. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro mieści się na II piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się publiczne, bezpłatne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Lublinie
20-029 Warszawa; ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 p.3.04

 • Dostępność wejścia. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na IV piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się publiczne, płatne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Łodzi
90-361 Łódź, ul Piotrkowska 262/264

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą schody oraz dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Po przekroczeniu drzwi należy pokonać schody. Wejście do budynku nie jest w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na I piętrze. Ciągi komunikacyjne z elementami utrudniającymi poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie jest dostępna winda. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie budynku znajdują się publiczne, płatne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Olsztynie
ul. Władysława Trylińskiego 2, Budynek BK p. 120, 10-683 Olsztyn

 • Dostępność wejścia. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na I piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Opolu
ul. Zielonogórska 3, p. 4, 45-955 Opole

 • Dostępność wejścia. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na parterze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie budynku znajdują się publiczne, bezpłatne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Pile
64-920 Piła , Al. niepodległości 33/319

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą schody, dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na III piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz opiekuna z dzieckiem. W sąsiedztwie budynku znajdują się publiczne, bezpłatne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Poznaniu
61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406 pok. 0.25

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na parterze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku brak miejsc parkingowych, w tym brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Rzeszowie
ul. Targowa 3 p.13, 35-064 Rzeszów

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą schody, wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na parterze. Brak windy w budynku. Ciągi komunikacyjne z elementami utrudniającymi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1, pokój 223, 76-200 Słupsk

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą dwa wejścia, przy każdym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy bocznym wejściu znajduje się winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na II piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku brak miejsc parkingowych dla gości, natomiast są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie budynku znajdują się publiczne, bezpłatne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Dworcowa 7 p.105

 • Dostępność wejścia. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na I piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Wałczu
ul. Południowa 10 B, II piętro, pokój 205

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą schody, wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na II piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Warszawie
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 lokal 110

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą schody, wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na I piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne z elementami utrudniającymi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się publiczne, płatne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział we Wrocławiu
53-238 Wrocław ul. A. Ostrowskiego 7, pok.142, p. I

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przed każdym wejściem znajdują się schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na I piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne z elementami utrudniającymi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się płatne miejsca parkingowe dla gości, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie budynku znajdują się publiczne, bezpłatne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Zielonej Górze 
ul. św. Jadwigi 1 , 65-065 Zielona Góra pokój 101

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Weście do budynku jest objęte ochroną i wymaga akceptacji z domofonu. Domofon jest usytuowany na wysokości ok. 1,5 m.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na I piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne z elementami utrudniającymi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się płatne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej