none

INNOSTART - Wsparcie Przedsiębiorczości Akademickiej

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART


Projekt pt. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART, realizowany jest przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Szczecińskiej w partnerstwie z Polską Fundację Przedsiębiorczości a finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej promocji i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie Zachodniopomorskim. Działania w projekcie skierowane są na identyfikację innowacyjnych pomysłów, a następnie wsparcie ich twórców poprzez doradztwo, szkolenia oraz pozyskanie funduszy na rozwój nowoutworzonych firm.

Cele szczegółowe projektu to: identyfikacja pomysłów nadających się do komercjalizacji, podniesienie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku akademickim poprzez specjalistyczne szkolenia i doradztwo, promocja pomysłów wśród inwestorów, powstanie innowacyjnych firm, rozpowszechnianie dobrych praktyk komercjalizacji wiedzy.

Kto może skorzystać ?

Projekt zaadresowany jest do trzech grup odbiorców:

 • Pracownicy naukowi zamierzający skomercjalizować wyniki badań w formie spółek spin-off
 • Doktoranci, studenci i absolwenci uczelni planujący rozpocząć własną działalność gospodarczą
 • Uczelnie wyższe województwa zachodniopomorskiego

Co oferujemy ?

specjalistyczne szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
pomoc w rozwoju innowacyjnych pomysłów przez wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na założenie firmy
promocję i wsparcie szkoleniowe instytucji związanych z przedsiębiorczością akademicką w województwie zachodniopomorskim

Szkolenia, które proponujemy dla studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych:

 • Analiza problemów w początkowej fazie planowania założenia i rozwoju małej firmy (24 h)
 • Warsztaty z pomysłem (24 h)
 • ABC Przedsiębiorczości (32 h)
 • Prowadzenie badań rynkowych (24 h)
 • Techniki prezentacyjne (16 h)
 • Przygotowanie biznesplanu (16 h)
 • Skuteczna reklama i marketing (24 h)
 • Negocjacje biznesowe (16 h)
 • Prawo własności przemysłowej (16 h)
 • Rynki kapitałowe (32 h)
 • Warsztat z inwestorem (8 h)

Dla pracowników inkubatorów:

 • Komercjalizacja technologii i innowatorskich rozwiązań (24 h)
 • Przedsiębiorczość zorientowana rynkowo (24 h)
 • Finansowanie nowych przedsięwzięć (24 h)
 • Strategie komercjalizacji (24 h)
 • Marketing nowych technologii (24 h)

Więcej informacji o projekcie na stronie:

www.innowacje.ps.pl/index.php/pl/INNOSTART/285


Piszą o nas na:
INFOLUDEK.PL

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej