none

Jak napisać Curriculum Vitae i list motywacyjny?

Jak napisać Curriculum Vitae i list motywacyjny?

Pierwszym kontaktem pracodawcy z osobą poszukującą pracy są najczęściej przesłane dokumenty - list motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV - życiorys). Są to dokumenty, które stanowią integralną całość. Od staranności ich przygotowania zależy, czy pracodawca zdecyduje się zaprosić nas na rozmowę kwalifikacyjną.

Przygotowanie dobrego, profesjonalnego, dostosowanego do pracodawcy CV to sztuka. Nie ma jednego uniwersalnego wzoru pisania CV. Wszystko zależy od inwencji twórczej, ale mieszczącej się w kanonach sztuki pisania CV. Jest pewien zakres informacji, które w CV muszą się znaleźć oraz informacje, które zamieścić można. W zależności do kogo piszemy i w jakim celu. Ważne też jest zachowanie pewnej standardowej formy pisania CV jeśli chodzi o objętość czy wydruk. Do życiorysu można dołączyć kopie świadectw, referencji oraz innych dokumentów, które wesprą kandydaturę.

Elementy CV:

  • u góry po lewej stronie - dane osobowe, tj. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu oraz ewentualnie e-mail
  • pod spodem informacja, o jaką pracę się staramy (jeśli odpowiadamy, np. na ogłoszenie prasowe i był w nim zamieszczony tzw. numer referencyjny, to także go podajemy)
  • poniżej dane o wykształceniu (z latami nauki: od... do...)
  • o ewentualnej pracy zawodowej (także o kursach, szkoleniach, praktykach, stażach z datami i pełnymi nazwami pracodawców lub organizatorów szkoleń czy kursów)
  • niżej inne umiejętności, np. znajomość obcych języków (w mowie i piśmie), prawo jazdy, obsługa komputera, itp.
  • na końcu o zainteresowaniach, hobby.
    Wszystko to podawane jest w punktach, a wykształcenie i przebieg dotychczasowej pracy w odwrotnej kolejności, czyli od ostatnio ukończonej szkoły i miejsca pracy, do tych najdawniejszych. W CV trzeba pisać o konkretach. Nie należy umieszczać zbyt wielu informacji - max. 2 strony, CV powinno być napisane na białych kartkach w prostej i przejrzystej formie. Warto dopisać zgodę na przetwarzanie swoich danych.

W pisaniu listu motywacyjnego jest więcej swobody. Może on być bardzo krótki, zaledwie kilku zdaniowy, może mieć tez objętość jednej-dwóch stron formatu A4. List motywacyjny ma uzasadniać, dlaczego ubiegamy się o tę pracę, przedstawia motywacje do podjęcia pracy na określonym stanowisku w danej firmie. Powinien tez być rozwinięciem najważniejszych punktów CV i ich uzupełnieniem. Przed rozpoczęciem pisania powinniśmy dowiedzieć się, kto będzie czytał nasze pismo w firmie, w której staramy się o posadę. List skierowany do konkretnej osoby sprawia o wiele korzystniejsze wrażenie, co zwiększa szansę zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. List motywacyjny ma za zadanie przedstawić obraz kandydata na konkretne stanowisko i udowodnić, że przyszły pracownik sprosta stawianym mu obowiązkom. Dokument ten jest dla osoby rekrutującej wizytówką kandydata do pracy, dlatego ważne by zaprezentować się w jak najlepszym świetle. Nie wolno się jednak przechwalać, tylko umiejętnie przedstawić swoje atuty adekwatne do charakteru określonego stanowiska. To jak będzie wyglądać list motywacyjny zależy tylko i wyłącznie od inwencji twórczej chętnego do pracy. List motywacyjny daje bowiem obraz naszej umiejętności pisemnego formułowania myśli, stylu pisania, zasobu słownictwa, a więc sprawności komunikacyjnej.

Nie ma właściwie gotowych szablonów listu motywacyjnego. List motywacyjny ma zainteresować rekrutujących i skłonić do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kandydata do pracy. Jeżeli chcemy stworzyć dokument wyróżniający się na tle innych najlepiej nadać mu oryginalną formę i osobisty charakter. Treść listu powinna być indywidualnym rozwinięciem wiadomości z życiorysu i zawierać entuzjastyczne wyrażenie chęci podjęcia określonej pracy ze względu na posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz inne atuty (umiejętności oraz cechy charakteru czy osobowe). Nie powtarzaj CV - oczywiście oprzyj się na informacjach w nim zawartych, ale nie kopiuj jego fragmentów. Pisz przejrzyście, konkretnie i zwięźle.

Źródło www.1praca.gov.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej