none

Jak napisać biznes plan?

Jak napisać biznes plan?

Biznes plan jest dokumentem opisujący biznes, jego produkt lub usługę oraz sposób wejścia na rynek i finansowanie całej operacji. Opisuje on inwestycje, które należy wykonać oraz te które są w trakcie realizacji. Biznes plan odpowiada na cztery pytania: kto, co, jak i ile to będzie kosztować? Formułuje cele (lub tylko jeden z nich) na najbliższy czas (zwykle od roku do kilku lat) i sposoby ich osiągnięcia, w powiązaniu z aktualną sytuacją firmy i całego rynku oraz prognozami na przyszłość. Najważniejszym składnikiem biznes planu jest prognoza finansowa danego projektu - a zatem ocena, czy poniesione nakłady się zwrócą. Biznes plan to ocena firmy, jej potencjału oraz szans i zagrożeń czyhających na nią. Opisuje działania marketingowe, reklamowe oraz sprzedaży. Tworzy wizję rozwoju firmy. Każdy przedsiębiorca powinien posiadać biznes plan swojej firmy.

Biznes plan musi być dostosowany do swego adresata. Nacisk za każdym razem musi być położony gdzie indziej. Bank na pewno zwróci szczególną uwagę na finansową stronę przedsięwzięcia - sposoby zabezpieczenia kredytu, rezerwy finansowe, przepływy gotówkowe. Inwestor zaś, zwłaszcza ten z branży, przyjrzy się przede wszystkim merytorycznej stronie samego projektu, ale także i osobistym predyspozycjom kierownictwa firmy. Poprawnie i realnie opracowany biznes plan jest doskonałym narzędziem dla właściciela firmy. Pomaga w procesie zarządzania oraz planowania dalszych działań. Jest przydatny przy kreowaniu marki oraz podczas budowy motywacji. Jest podstawowym dokumentem podczas budowania nowego przedsięwzięcia oraz podczas reorganizacji już dobrze funkcjonującej działalności gospodarczej. Do utworzenia biznes planu jest potrzebna znajomość metod badania rynku, analizy i diagnozy ekonomiczno-finansowej. Nie można zapominać, że dobry biznes plan to poważny dokument za pomocą, którego można kierować swoim przedsiębiorstwem w przyszłości.

Korzyści wynikające z przygotowania biznes planu:

 • prezentacja pomysłu zrobienia biznesu
 • pomoc w uzyskaniu zasobów finansowych przedsięwzięcia
 • pomoc w odkryciu potencjalnych słabości, szans i zagrożeń
 • wprowadzenie własnych mierników oceny rezultatów działalności
 • przedstawienie planu działania w formie pisemnej
 • pomoc w zidentyfikowaniu przeoczonych okazji
 • pomoc w przewidywaniu i przystosowaniu się do zmian zachodzących na rynku
 • sprawdzenie zaangażowania członków zespołu, współpracowników w kreowanie marki

Typowy biznes plan zawiera:

 • streszczenie
 • przedsiębiorstwo i branża przemysłu
 • produkt lub/i usługa
 • rynek
 • marketing
 • operacje
 • zarządzanie
 • harmonogram realizacji zadań
 • informacje finansowe firmy
 • prognozy finansowe firmy
 • podsumowanie


Pobierz wzór biznesplanu w DOC:
Pobierz wzór biznesplanu w PDF:

Źródło www.1praca.gov.pl oraz www.pfp.com.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej