none

Gdzie szukać pracy?

Gdzie szukać pracy?

Pierwszy krok to Urząd Pracy. Pod adresem internetowym www.praca.gov.pl można znaleźć dane telefoniczne i adresowe wojewódzkich urzędów pracy oraz powiatowe urzędy pracy w województwie. Urzędy prowadzą spis oferowanych miejsc pracy. Można się tam również starać o rożnego rodzaju bezpłatne szkolenia, aby podnieść swoje kwalifikacje. W urzędach prowadzone są również kluby pracy dla wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Zajęcia w klubach pracy mają na celu pomoc w znalezieniu się na rynku pracy i są prowadzone przez doradców zawodowych. Kluby pracy przygotowują do rozmów z pracodawcą poprzez naukę autoprezentacji, pisania dokumentów, składania ofert, sposobów szukania pracy.

Najbardziej owocne są kontakty osobiste, dzięki nim najczęściej można znaleźć pracę. Podczas szukania pracy można posłużyć się znajomymi, oczywiście nie dla protekcji, ale po to, aby nas zarekomendowali. Często też, nasi znajomi wiedzą o wolnych miejscach, więc warto to wykorzystać. Należy także powiedzieć wszystkim, że szukamy pracy.

Wiele korzyści przynoszą również bezpośrednie kontakty z pracodawcami, czyli zgłoszenie się do firmy. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to wysłanie dokumentów (cv oraz listu motywacyjnego) pocztą bezpośrednio do firmy, w której chcemy podjąć pracę, pomimo iż nie prowadzi ona w danej chwili naboru. Wysyłając list, trzeba go zaadresować go na dział personalny. W liście motywacyjnym należy uzasadnić dlaczego chcemy pracować w danej firmie i na konkretnym stanowisku. Dobrze jest po jakimś czasie skontaktować się z firmą, i dowiedzieć o losie swoich dokumentów. Drugim sposobem są osobiste odwiedziny w firmie, w której pracą jesteśmy zainteresowani. Jest wtedy okazja na przedstawienie swoich uzdolnień i na rozmowę z przyszłym pracodawcą. Nawet jeśli teraz nie ma wolnych miejsc pracy, trzeba pamiętać, żeby zostawić swój życiorys oraz list motywacyjny.

Innym pomysłem na poszukiwanie pracy mogą być agencje doradztwa personalnego. Są to firmy skupiające specjalistów od rynku pracy i zarządzania kadrami. Biura takie zajmują się rekrutacją na wszystkie stanowiska lub ukierunkowane są na konkretną branżę np. biurową, finansowo - księgową lub informatyczną. Potrafią bardzo dobrze przygotować do poszukiwania i zdobycia pracy. Mają też bardzo dobre rozeznanie w aktualnych trendach i ofertach. Jest to bardzo skuteczna forma poszukiwania pracy.

Najbardziej popularną metodą poszukiwania pracy są ogłoszenia w prasie. Ukazują się one w prasie codziennej, tygodnikach i magazynach branżowych. W tym wypadku należy stosować się do pewnych zasad:

  • na ogłoszenia należy odpowiadać jak najszybciej
  • stosować się do zawartych w nich instrukcji
  • wymagać potwierdzenia złożenia dokumentów

Obecnie bardzo popularne jest także poszukiwanie ofert w internecie. W sieci można znaleźć wiele serwisów, które publikują ogłoszenia o pracę z całego kraju a także z zagranicy. Ogłoszenia te można przeszukiwać pod kątem lokalizacji, interesującej nas branży czy wynagrodzenia. W serwisach tych można również umieszczać swoje CV.

Źródło www.praca.gov.pl i nasze programy.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej