none

Rozliczenia wsparcia

Loga

Zasady refundacji

Przedsiębiorca, w terminie do 14 dni od zakończenia usługi rozwojowej składał dokumentację rozliczeniową:

  • formularz rozliczeniowy zawierający informację wskazującą na zrealizowanie usługi, kwotę, liczbę i dane pracowników, którzy wzięli udział w usłudze,
  • dowód księgowy za zrealizowaną usługę rozwojową,
  • potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej,
  • ankietę oceniającą usługę rozwojową z systemu Bazy Usług Rozwojowych.

Refundacja była wypłacana w ciągu 14 dni od złożenia przez przedsiębiorcę kompletnej, poprawnie wypełnionej dokumentacji.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej