none

Rozliczenia wsparcia

Loga UE

Zasady refundacji

Przedsiębiorca, w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia usługi rozwojowej wskazanej w umowie wsparcia, składa za pośrednictwem PLATFORMY ELEKTRONICZNEJ FUR-2 dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi:

  • wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (wypełniony w wersji pdf oraz skan podpisanego wniosku),
  • dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe – faktura, rachunek lub inny równoważny dowód księgowy wystawiony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047),
  • potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe
  • zaświadczenie o ukończeniu Usługi rozwojowej,
  • ankietę oceniającą usługi rozwojowe wypełnioną przez Przedsiębiorcę delegującego pracowników do udziału w usłudze rozwojowej i pracownika Przedsiębiorcy uczestniczącego w usłudze rozwojowej – dokument pdf wygenerowany z Bazy Usług Rozwojowych.

W przypadku realizacji kilku usług rozwojowych w ramach jednej umowy wsparcia, Operator dopuszcza możliwość częściowego rozliczenia po zakończeniu każdej usługi rozwojowej.

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej