Lista aktualności

Wybierz rok:

SZKOLENIE pt. Praktyczne przygotowanie wniosków aplikacyjnych do Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, SZCZECIN

W związku z uruchomieniem kolejnej rundy aplikacyjnej (od 1 czerwca do 30 czerwca br.) do Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie, pełniąca jednocześnie rolę Instytucji Wdrażającej oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości, udzielająca pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw pragną zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie połączone z warsztatami, na temat.

Unijne miliony na pożyczki dla przedsiębiorców - Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Pomeranus dokapitalizowany !!!

W dniu 17 maja 2005 roku w Szczecinie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości - instytucją zarządzającą Regionalnym Funduszem Pożyczkowym "POMERANUS", a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - instytucją wdrażającą dla poddziałania 1.2.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Unijne miliony na pożyczki dla przedsiębiorców - Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Kujawiak dokapitalizowany!!!

W dniu 13 maja 2005 roku w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dokapitalizowanie Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Kujawiak".

Unijne miliony na pożyczki dla przedsiębiorców - Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Wielkopolska Północ dokapitalizowany !!!

W dniu 13 maja 2005 roku w Pile nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dokapitalizowanie kwotą 12 mln zł Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Wielkopolska Północ".

Nowe Fundusze Pożyczkowe dla przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Polska Fundacja Przedsiębiorczości rozpoczęła prace nad utworzeniem dwóch, kolejnych subregionalnych funduszy pożyczkowych.

Kanadyjski dzień biznesu - Canada Trade Day

Jak co roku Ambasada Kanady w Warszawie organizuje imprezę targowo-wystawienniczą pod nazwą "Canada Trade Day". Spotkanie mające na celu wymianę informacji handlowych, nawiązywanie współpracy oraz propagowanie gospodarczych stosunków kanadyjsko-polskich odbędzie się 3 lutego br. w Gdańsku w Dworze Artusa, ul. Długi Targ 43/44.

Objęcie udziałów przez PFP w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (ZFRPK)

W dniu 15 października br. Polska Fundacja Przedsiębiorczości objęła udziały w wysokości 1,5 mln zł w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Po dokapitalizowaniu ZRFPK przez Fundację, kapitał zakładowy funduszu wynosi 2,6 mln zł.

Pożyczki dla przedsiębiorców z Koszalina - podpisanie umowy z gminą miastem Koszalin na utworzenie Punktu Obsługi Funduszu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus.

10 marca została podpisana kolejna, czternasta umowa na utworzenie i prowadzenie Punktu Obsługi Funduszu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus" dla mikro i małych przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Umowa została zawarta pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości, a gminą miastem Koszalin.

Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania przedsiębiorców - pieniądze UE na pożyczki dla mikro i małych firm

Unia Europejska w ramach funduszy strukturalnych, zgodnie z działaniem "Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw" poddziałanie 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" przeznaczy prawie 900 mln złotych na pożyczki, poręczenia kredytowe oraz fundusze typu seed capital dla małych i średnich przedsiębiorstw.

PFP promuje idee przedsiębiorczości wśród uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oprócz działalności finansowej na rzecz MSP, prowadzi szeroką działalność szkoleniowo - oświatową mającą na celu propagowanie idei przedsiębiorczości wśród potencjalnych przedsiębiorców, w tym m.in. młodzieży szkół średnich oraz studentów uczelni wyższych.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej