Unijny Ekspres

17.11.2010

Dni Otwarte dla Beneficjentów Dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego

Przedsiębiorco, ubiegasz się lub otrzymałeś dotację na inwestycję?

Skorzystaj z Dni Otwartych dla Beneficjentów!
Grupa zachodniopomorskich instytucji finansujących i wspierających przedsiębiorczość jest do Twojej dyspozycji w jednym miejscu i czasie.

Unijny Ekspres to:

 • bezpłatne szkolenie z zakresu sporządzania wniosku o płatność,
 • indywidualne konsultacje z ekspertami.

Podczas indywidualnych spotkań z pracownikami UM, ZARR-u oraz instytucji finansowych dowiesz się:

 • jakie dalsze kroki masz podjąć, aby jak najszybciej skorzystać z dotacji, która została Ci przyznana,
 • co możesz zrobić, jeżeli znajdujesz się na liście rezerwowej,
 • czy Twoja inwestycja kwalifikuje się do otrzymania pożyczki lub poręczenia JEREMIE (alternatywny system finansowania przygotowany przez Urząd Marszałkowski dla tych, którzy nie otrzymali dotacji oferowanych przez Urząd Marszałkowski),
 •  jak bezbłędnie rozliczyć otrzymaną dotację, aby nie być narażonym na konieczność jej zwrotu,
 • czy posiadasz zdolność kredytową finansowania Twojej inwestycji kredytem, pożyczką lub leasingiem.

Dodatkowo:

 • możesz złożyć wniosek o kredyt/leasing lub pożyczkę,
 • uczestnicy Dni Otwartych mogą otworzyć rachunek bankowy zwolniony z opłaty za prowadzenie przez 9 miesięcy od dnia otwarcia rachunku w oddziałach BZ WBK (Formalności zostaną dopełnione w oddziałach BZWBK).

Grupa zachodniopomorskich instytucji finansujących i wspierających przedsiębiorczość jest do Twojej dyspozycji w jednym miejscu i czasie.

Program

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00 Otwarcie przez organizatorów

10.15 Finansowanie inwestycji przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego przy udziale środków unijnych – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Sala 1  10.30-14.30 - Szkolenie

I część: Rozliczanie dotacji unijnych w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego

II część: Wsparcie dla sektora MSP w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego

12.00-12.30 - Przerwa kawowa (możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami)

14.30-16.30 - Indywidualne spotkania z ekspertami

Sala 2  10.30-16.30 - Indywidualne konsultacje:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • możliwość uzyskania wsparcia na działalność gospodarczą
 • kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działania 1.4, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2
 • warunki wypłaty dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działania 1.4, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2Urząd Marszałkowski
 • informacje o możliwościach pozyskiwania Funduszy Europejskich z programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności
 • aktualne nabory wniosków w ramach dostępnych programów operacyjnych
 • rozliczanie dotacji w ramach RPO WZ

Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych

 • uzyskanie szczegółowych informacji o możliwości poręczenia kredytu
 • oferta poręczeń dla kredytów unijnych

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Pomeranus i Polska Fundacja Przedsiębiorczości

 • możliwość uzyskania pożyczki
 • możliwość wsparcia kapitałowego

Bank Zachodni WBK i BZ WBK Leasing

 • możliwość złożenia wniosku o kredyt/leasing
 • możliwość otwarcia rachunku bieżącego dla firmy
 • możliwość uzyskania wstępnej informacji nt. zdolności kredytowej

Zapraszamy na Dni Otwarte Dla Beneficjentów Dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego:

Szczecin – 26 listopada 2010, godz. od 9:30 do 16:30, ul. Monte Cassino 32 (siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości)

Koszalin – 30 listopada 2010, godz. od 9:30 do 16:30, Rynek Staromiejski 6-7 (siedziba Urzędu Miejskiego)

Więcej dowiesz się pod nr telefonów: 91 312 92 21, 91 424 31 30 (pod tymi numerami prosimy o potwierdzania uczestnictwa).

W celu poznania zdolności kredytowej (pożyczkowej, leasingowej), otrzymania indywidualnej oferty finansowej oraz doradczo szkoleniowej m.in. w zakresie rozliczania dotacji unijnej, prosimy zabrać na spotkanie dokumentację związaną z ubieganiem się o dotację wraz z aktualnymi danymi finansowymi.

Do pobrania: Zaproszenie

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej