Lista aktualności

Wybierz rok:

I Zachodniopomorskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

W dniu 10 grudnia Fundacja PFP uczestniczyła w I Zachodniopomorskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Szczecinie.

PFP wspiera V Edycję Ogólnopolskiej Konferencji REGION 2004

Po raz piąty Studium Master of Bussines Administration Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje w dniu 13 grudnia 2004 roku w Szczecinie konferencję "Region 2004". Głównym tematem spotkania będzie problematyka polityki regionalnej Polski w kontekście polityki regionalnej Unii Europejskiej, a hasłem przewodnim jest "Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej".

Inicjatywa PFP dotycząca tworzenia regionalnych i subregionalnych funduszy pożyczkowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wpisując się w realizację rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych, (zakłada się stworzenie sieci ok. 100 lokalnych i 16 regionalnych funduszy pożyczkowych dla małych firm), Polska Fundacja Przedsiębiorczości wychodzi z inicjatywą tworzenia funduszy regionalnych, subregionalnych i lokalnych przeznaczonych dla mikro i małych przedsiębiorców.

Otrzymanie akredytacji Krajowego Systemu Usług (KSU)

W dniu 2 września 2003 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości otrzymała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dziedzinie usług doradczych, szkoleniowych i finansowych oraz została włączona do sieci ośrodków KSU pod numerem 1610.

Fundusze pożyczkowe w Polsce - najnowszy Raport Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych (PSFP)

Po raz drugi PSFP opublikowało raport nt. funduszy pożyczkowych w Polsce wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Raport zawiera m.in. charakterystykę funduszy pod względem wielkości kapitału, liczby i wartości udzielonych pożyczek, obszaru działania oraz danych teleadresowych. Jest to jedyne tego typu miarodajne opracowanie w Polsce.

Certyfikat ISO 9001: 2001 dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości - potwierdzenie gwarancji wysokiej jakości świadczonych usług

W dniu 9 września br. Polska Fundacja Przedsiębiorczości w wyniku procesu certyfikacji przeprowadzonej przez auditora - firmę ZETOM-CERT Sp. z o.o. z Warszawy, uzyskała certyfikat systemu jakości ISO 9001:2001.

Ogłoszenie drugiego konkursu na utworzenie i prowadzenie Punktów Obsługi Funduszu RFP Pomeranus.

W dniu 14 września Polska Fundacja Przedsiębiorczości ogłosiła drugi konkurs na utworzenie i prowadzenie Punktów Obsługi Funduszu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus".
O utworzenie POF RFP Pomeranus mogą ubiegać się wnioskodawcy - jednostki samorządowe zasadniczego podziału terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego, tj. samorządy powiatowe, włączając miasta na prawach powiatu.

Poręczenia dla klientów Pomeranusa

W dniu 8 września weszła w życie umowa o współpracy pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości, a Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych (ZRFPK).

Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2004 - nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

W dniach 28-29 sierpnia br. w Szczecinku odbyły się II Dni Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem przewodnim tegorocznego przedsięwzięcia były szeroko rozumiane możliwości promowania, wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie nowych inwestorów dla Regionu. W imprezie swoje stoiska zaprezentowało 20 powiatów województwa, instytucje około biznesowe oraz ponad 50 firm.

Poręczenia dla przedsiębiorców ubiegających się o pożyczki w Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Pomeranus

W dniu 30 lipca 2004r zostało podpisane porozumienie (List Intencyjny) pomiędzy Regionalnym Funduszem Pożyczkowym "Pomeranus", prowadzonym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, a Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (ZRFPK).

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej