Lista aktualności

Wybierz rok:

Szkolenie - Stres i wypalenie zawodowe

Stres oraz wypalenie zawodowe bardzo często pojawiają się w naszym codziennym życiu, jak również, a może przede wszystkim, podczas pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Jak radzić sobie ze stresem, jak zapobiec wypaleniu zawodowemu? Na te podstawowe pytania odpowiedzi udzieli Państwu proponowane poniżej szkolenie.

Szkolenie - Wdrażanie projektów innowacyjnych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE

Polska Fundacja Przedsiębiorczości pragnie serdecznie zaprosić na szkolenie - warsztaty pt. Wdrażanie projektów innowacyjnych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE.

Specjalne Wyróżnienie Projektu PFP - Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy na etapie krajowym Europejskich Nagród Przedsiębiorczości

Projekt "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" otrzymał specjalne wyróżnienie na etapie krajowym konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" (The European Enterprise Awards) w kategorii "Inwestowanie w Kapitał Ludzki".

II edycja szkolenia Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości

W dniach od 08 do 13 października 2007r. w Ośrodku szkoleniowycm Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie, odbyło się szkolenie dla II grupy uczestników projektu pt. "Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Szkolenia dla przedsiębiorców w 2007 roku (październik-grudzień).

Informujemy, że na naszej  stronie internetowej jest dostępna nowa oferta bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców (październik-grudzień).

Jubileusz 10-lecia działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

W dniu 18 września 2007 roku w Szczecinie miała miejsce uroczystość poświęcona 10-leciu działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP).

UWAGA - Zmiana adresu biura i numerów telefonów Fundacji !

Z dniem 3 września 2007 roku ulega zmianie adres biura i numery telefonów Fundacji.

Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym PFP.

Zachęcamy do skorzystania z nowej grupy usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym PFP.

Projekt Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy - wyróżniony!

W dniu 2 lipca 2007 w Warszawie odbyła się konferencja pt. Europejski Fundusz Społeczny - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki. Podczas konferencji wręczono statuetki i dyplomy "Najlepsza inwestycja w człowieka" dla laureatów konkursu "Dobre praktyki EFS".

Informacja

Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 6.04.1984r. z późniejszymi zmianami, sprawozdanie z działaności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok 2006 jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, w godz. 8:00-16:00.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej