Lista aktualności

Wybierz rok:

Większa dostępność do kredytów dla małych i średnich firm

W dniu 13 stycznia br. Fundusz Poręczeń Kredytowych Polfund S.A., którego 50 % udziałowcem jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. umożliwiającą poręczanie przez Polfund kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców w BGK S.A.

Bliżej mikro, małych i średnich

W grudniowym wydaniu redakcja magazynu "Regional Business" podsumowuje ostatni rok działalności PFP oraz przedstawia charakterystykę programów realizowanych przez Fundację PFP

Bliżej mikro i małych firm - utworzenie kolejnych Punktów Obsługi Funduszu RFP Pomeranus

W dniu 13 grudnia 2004 rozstrzygnięto drugi konkurs na utworzenie i prowadzenie POF RFP "Pomeranus". Komisja Oceniająca przyznała 5 akredytacji.

I Zachodniopomorskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

W dniu 10 grudnia Fundacja PFP uczestniczyła w I Zachodniopomorskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Szczecinie.

PFP wspiera V Edycję Ogólnopolskiej Konferencji REGION 2004

Po raz piąty Studium Master of Bussines Administration Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje w dniu 13 grudnia 2004 roku w Szczecinie konferencję "Region 2004". Głównym tematem spotkania będzie problematyka polityki regionalnej Polski w kontekście polityki regionalnej Unii Europejskiej, a hasłem przewodnim jest "Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej".

Inicjatywa PFP dotycząca tworzenia regionalnych i subregionalnych funduszy pożyczkowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wpisując się w realizację rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych, (zakłada się stworzenie sieci ok. 100 lokalnych i 16 regionalnych funduszy pożyczkowych dla małych firm), Polska Fundacja Przedsiębiorczości wychodzi z inicjatywą tworzenia funduszy regionalnych, subregionalnych i lokalnych przeznaczonych dla mikro i małych przedsiębiorców.

Otrzymanie akredytacji Krajowego Systemu Usług (KSU)

W dniu 2 września 2003 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości otrzymała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dziedzinie usług doradczych, szkoleniowych i finansowych oraz została włączona do sieci ośrodków KSU pod numerem 1610.

Fundusze pożyczkowe w Polsce - najnowszy Raport Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych (PSFP)

Po raz drugi PSFP opublikowało raport nt. funduszy pożyczkowych w Polsce wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Raport zawiera m.in. charakterystykę funduszy pod względem wielkości kapitału, liczby i wartości udzielonych pożyczek, obszaru działania oraz danych teleadresowych. Jest to jedyne tego typu miarodajne opracowanie w Polsce.

Certyfikat ISO 9001: 2001 dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości - potwierdzenie gwarancji wysokiej jakości świadczonych usług

W dniu 9 września br. Polska Fundacja Przedsiębiorczości w wyniku procesu certyfikacji przeprowadzonej przez auditora - firmę ZETOM-CERT Sp. z o.o. z Warszawy, uzyskała certyfikat systemu jakości ISO 9001:2001.

Ogłoszenie drugiego konkursu na utworzenie i prowadzenie Punktów Obsługi Funduszu RFP Pomeranus.

W dniu 14 września Polska Fundacja Przedsiębiorczości ogłosiła drugi konkurs na utworzenie i prowadzenie Punktów Obsługi Funduszu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus".
O utworzenie POF RFP Pomeranus mogą ubiegać się wnioskodawcy - jednostki samorządowe zasadniczego podziału terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego, tj. samorządy powiatowe, włączając miasta na prawach powiatu.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej