Lista aktualności

Wybierz rok:

Trzydniowe szkolenie dla kobiet Własna firma czy poszukiwanie pracy.

Szanowne Panie - mieszkanki powiatu białogardzkiego, sławieńskiego i koszalińskiego! Zapraszamy na bezpłatne trzydniowe szkolenie dla kobiet "Własna firma czy poszukiwanie pracy".

Ogólnoświatowa konferencja krajów OECD

Ogólnoświatowa konferencja krajów OECD pt. "Lepsze finansowanie przedsiębiorczości i wzrostu sektora MSP" - BRAZYLIA.

Pożyczki dla przedsiębiorców z Powiatu Legnickiego - utworzenie Punktu Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego Dolny Śląsk w Legnicy.

W dniu 22 lutego 2006 roku Starostwo Powiatowe w Legnicy podpisało umowę o utworzenie i prowadzenie Punktu Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Dolny Śląsk".

Dostęp do finansowania działalności oraz poręczenia kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw - międzynarodowa Konferencja dla MSP.

W dniu 13.12.2005 w Szczecinie odbyła pierwsza z trzech planowanych w Polsce, międzynarodowa Konferencja Unii Europejskiej pt. "DOSTĘP DO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW".

Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych (PSFP).

W dniach 27-29.09.2005 roku w Świnoujściu-Kopenhadze odbył się IV Zjazd PSFP. Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych reprezentuje na szczeblu ogólnokrajowym interesy funduszy pożyczkowych z całej Polski, wspierając ich działania w celu rozwoju regionów i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wspieramy Kobiety na Zachodniopomorskim Rynku Pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Polska Fundacja Przedsiębiorczości uzyskała dofinansowanie na realizacje Projektu "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy". Projekt realizowany jest przez Fundację oraz Telewizję Polską S.A. Oddział Szczecin.

Unijne miliony na pożyczki dla przedsiębiorców - Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Gryf dokapitalizowany.

W dniu 13 września 2005 roku w Słupsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dokapitalizowanie Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Gryf".

Unijne miliony na pożyczki dla przedsiębiorców województwa lubuskiego - Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Odra dokapitalizowany.

W dniu 6 września 2005 roku w Gorzowie Wielkopolskim nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dokapitalizowanie Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Odra". Umowa została podpisana pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości - instytucją zarządzającą SPF "Odra", a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucją Wdrażającą dla poddziałania 1.2.1. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Priorytet 1 działanie 2 "Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw" poddziałanie 1 "Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych").

Szkolenie w dniu 14.09.2005 pt. Programy pomocowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Szczecinek

W imieniu Banku Zachodniego WBK S.A. , Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i Starostwa Powiatowego w Szczecinku mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium szkoleniowym dotyczącym Programów pomocowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Programu Phare 2003, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa oraz Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw".

Szkolenie w dniu 14.09.2005 pt. Programy pomocowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wałcz

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji Programu Phare, w imieniu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach działalności Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus", a także Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne seminarium informacyjne, na temat Programów pomocowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczące Programu Phare 2003 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw".

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej