Lista aktualności

Wybierz rok:

Pożyczki dla przedsiębiorców z Koszalina - podpisanie umowy z gminą miastem Koszalin na utworzenie Punktu Obsługi Funduszu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus.

10 marca została podpisana kolejna, czternasta umowa na utworzenie i prowadzenie Punktu Obsługi Funduszu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus" dla mikro i małych przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Umowa została zawarta pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości, a gminą miastem Koszalin.

Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania przedsiębiorców - pieniądze UE na pożyczki dla mikro i małych firm

Unia Europejska w ramach funduszy strukturalnych, zgodnie z działaniem "Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw" poddziałanie 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" przeznaczy prawie 900 mln złotych na pożyczki, poręczenia kredytowe oraz fundusze typu seed capital dla małych i średnich przedsiębiorstw.

PFP promuje idee przedsiębiorczości wśród uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oprócz działalności finansowej na rzecz MSP, prowadzi szeroką działalność szkoleniowo - oświatową mającą na celu propagowanie idei przedsiębiorczości wśród potencjalnych przedsiębiorców, w tym m.in. młodzieży szkół średnich oraz studentów uczelni wyższych.

Większa dostępność do kredytów dla małych i średnich firm

W dniu 13 stycznia br. Fundusz Poręczeń Kredytowych Polfund S.A., którego 50 % udziałowcem jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. umożliwiającą poręczanie przez Polfund kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców w BGK S.A.

Bliżej mikro, małych i średnich

W grudniowym wydaniu redakcja magazynu "Regional Business" podsumowuje ostatni rok działalności PFP oraz przedstawia charakterystykę programów realizowanych przez Fundację PFP

Bliżej mikro i małych firm - utworzenie kolejnych Punktów Obsługi Funduszu RFP Pomeranus

W dniu 13 grudnia 2004 rozstrzygnięto drugi konkurs na utworzenie i prowadzenie POF RFP "Pomeranus". Komisja Oceniająca przyznała 5 akredytacji.

I Zachodniopomorskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

W dniu 10 grudnia Fundacja PFP uczestniczyła w I Zachodniopomorskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Szczecinie.

PFP wspiera V Edycję Ogólnopolskiej Konferencji REGION 2004

Po raz piąty Studium Master of Bussines Administration Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje w dniu 13 grudnia 2004 roku w Szczecinie konferencję "Region 2004". Głównym tematem spotkania będzie problematyka polityki regionalnej Polski w kontekście polityki regionalnej Unii Europejskiej, a hasłem przewodnim jest "Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej".

Inicjatywa PFP dotycząca tworzenia regionalnych i subregionalnych funduszy pożyczkowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wpisując się w realizację rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych, (zakłada się stworzenie sieci ok. 100 lokalnych i 16 regionalnych funduszy pożyczkowych dla małych firm), Polska Fundacja Przedsiębiorczości wychodzi z inicjatywą tworzenia funduszy regionalnych, subregionalnych i lokalnych przeznaczonych dla mikro i małych przedsiębiorców.

Otrzymanie akredytacji Krajowego Systemu Usług (KSU)

W dniu 2 września 2003 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości otrzymała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dziedzinie usług doradczych, szkoleniowych i finansowych oraz została włączona do sieci ośrodków KSU pod numerem 1610.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej