Lista aktualności

Wybierz rok:

Fundusze pożyczkowe w Polsce - najnowszy Raport Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych (PSFP)

Po raz drugi PSFP opublikowało raport nt. funduszy pożyczkowych w Polsce wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Raport zawiera m.in. charakterystykę funduszy pod względem wielkości kapitału, liczby i wartości udzielonych pożyczek, obszaru działania oraz danych teleadresowych. Jest to jedyne tego typu miarodajne opracowanie w Polsce.

Certyfikat ISO 9001: 2001 dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości - potwierdzenie gwarancji wysokiej jakości świadczonych usług

W dniu 9 września br. Polska Fundacja Przedsiębiorczości w wyniku procesu certyfikacji przeprowadzonej przez auditora - firmę ZETOM-CERT Sp. z o.o. z Warszawy, uzyskała certyfikat systemu jakości ISO 9001:2001.

Ogłoszenie drugiego konkursu na utworzenie i prowadzenie Punktów Obsługi Funduszu RFP Pomeranus.

W dniu 14 września Polska Fundacja Przedsiębiorczości ogłosiła drugi konkurs na utworzenie i prowadzenie Punktów Obsługi Funduszu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus".
O utworzenie POF RFP Pomeranus mogą ubiegać się wnioskodawcy - jednostki samorządowe zasadniczego podziału terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego, tj. samorządy powiatowe, włączając miasta na prawach powiatu.

Poręczenia dla klientów Pomeranusa

W dniu 8 września weszła w życie umowa o współpracy pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości, a Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych (ZRFPK).

Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2004 - nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

W dniach 28-29 sierpnia br. w Szczecinku odbyły się II Dni Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem przewodnim tegorocznego przedsięwzięcia były szeroko rozumiane możliwości promowania, wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie nowych inwestorów dla Regionu. W imprezie swoje stoiska zaprezentowało 20 powiatów województwa, instytucje około biznesowe oraz ponad 50 firm.

Poręczenia dla przedsiębiorców ubiegających się o pożyczki w Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Pomeranus

W dniu 30 lipca 2004r zostało podpisane porozumienie (List Intencyjny) pomiędzy Regionalnym Funduszem Pożyczkowym "Pomeranus", prowadzonym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, a Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (ZRFPK).

Polska Fundacja Przedsiębiorczości uzyskała rekomendację do audytu akredytującego w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W grudniu 2003 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na rozszerzenie sieci ośrodków Krajowego Systemu Usług (KSU). Fundacja przystąpiła do konkursu rozpoczynając procedurę ubiegania się o włączenie Fundacji do KSU.

Podpisanie pierwszych umów na prowadzenie Punktów Obsługi Funduszu (POF)

Podpisanie pierwszych umów na prowadzenie Punktów Obsługi Funduszu (POF) Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS dla mikro i małych przedsiębiorców

Utworzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus stało się faktem

W dniu 28 maja 2004 r. na bazie listu intencyjnego z dnia 25 marca br. została podpisana umowa pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości oraz Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o realizację zadania pt. "Utworzenie Programu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla Województwa Zachodniopomorskiego "Pomeranus".

Regionalna pomoc dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą - utworzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus.

W dniu 25 marca br. nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, a Polską Fundacją Przedsiębiorczości (PFP) w Szczecinie w sprawie utworzenia Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) Województwa Zachodniopomorskiego "POMERANUS"

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej