Rozszerzamy swoją działalność o kolejne województwo

11.01.2018

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 29 grudnia 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 9,7 mln złotych na udzielanie mikropożyczek w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dzięki dodatkowemu wkładowi własnemu Fundacji dostępne środki na pożyczki wynoszą ponad 10,4 mln złotych.

Niskooprocentowane pożyczki są oferowane dla osób, które ukończyły 30 rok życia, pozostają bez pracy (poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo, bezrobotne) i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w województwie opolskim.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 85.111,80 zł, oprocentowanie to 0,175% w skali roku, a okres spłaty może wynosić aż do 84 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 1 roku. Od udzielonej pożyczki nie pobiera się opłat i prowizji.


Wkrótce więcej informacji o lokalizacji nowego oddziału.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej