Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie łódzkim

05.10.2017

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 3 października 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 7 mln złotych na udzielanie mikropożyczek w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dzięki dodatkowemu wkładowi własnemu Fundacji dostępne środki na pożyczki wynoszą ponad 8,3 mln złotych, w ramach których możliwe będzie utworzenie 130 nowych firm w województwie łódzkim.

Niskooprocentowane pożyczki są oferowane dla osób powyżej 29 roku życia, które  pozostają bez pracy (poszukujący pracy, bierni zawodowo, bezrobotni) i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w województwie łódzkim.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 70 tys. zł, oprocentowanie to niecałe 0,2% w skali roku, a okres spłaty może wynosić aż 7 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 1 roku. Od udzielonej pożyczki nie pobiera się opłat i prowizji.

Dodatkowo Fundacja oferuje bezpłatne szkolenia, m.in. z zakresu ABC prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznes planu, marketingu i sprzedaży.

Zapraszamy do kontaktu oraz naszego oddziału w Łodzi!

Oddział PFP w Łodzi

ul. Piotrkowska 262-264, p. 205,
90-361 Łódź,
tel. 42 634 93 66,
tel. 784 918 058, 784 682 547, 795 453 299

2912_img_0405.jpg
2913_img_0422.jpg
2914_img_0417.jpg
ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej