Lista aktualności

Wybierz rok:

Rozszerzamy działalność o kolejne województwo

Informujemy, że rozszerzamy działalność o kolejne województwo - od 14 lipca będziemy wspierać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego.

Pożyczka płynnościowa dla firm prowadzących działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego

W dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2020 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na ternie województwa zachodniopomorskiego. Celem projektu jest zapewnienie finansowania płynnościowego dla firm, w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Łączna pula środków wynosi 20 mln zł

Zamknięcie naboru wniosków POIR

W związku z wyczerpaniem alokacji środków Pożyczki Płynnościowej POIR informujemy, że nabór wniosków zostaje zamknięty w dniu 22.06.2020 o godzinie 16:00. Wnioski nadesłane po tym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

Wznowienie naboru wniosków dla Pożyczki Płynnościowej POIR

Informujemy, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości otrzymała dodatkową pulę środków w wysokości 50 mln zł, przyznaną na udzielanie Pożyczek Płynnościowych POIR w woj. zachodniopomorskim, dolnośląskim, lubuskim, pomorskim i wielkopolskim.

Finansowanie płynnościowe dla zachodniopomorskich firm, w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

W dniu 17 czerwca 2020 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała dwie Umowy Operacyjne z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o łącznej wartości 20 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem projektu jest zapewnienie finansowania płynnościowego dla firm, w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Informacja

Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 06.04.1984r. z późniejszymi zmianami, sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok 2019 jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, ul Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, w dni robocze w godz. 08:00-16:00.

Nowa pula środków pieniężnych dla lubuskich przedsiębiorców

W dniu 14 maja 2020 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotycząca udzielania pożyczek inwestycyjnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa lubuskiego.

Zamknięcie naboru wniosków POIR

W związku z wpływem wniosków o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR, nabór wniosków zostaje zamknięty w dniu 12 maja 2020 roku o godz. 16:00

Pożyczka płynnościowa POIR

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2020 roku, Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą udzielania Pożyczek Płynnościowych POIR na łączną kwotę 64 mln zł.

Szkolenia zdalne - prezentacje

Zachęcamy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa do zapoznania się z opracowanym przez wykładowców PFP podstawowym kompendium wiedzy dotyczącym zagadnień prawnych i księgowych, w związku ze stanem epidemii COVID-19.

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej