pozyczki

Pożyczki

Wybierz rodzaj pożyczki jaki Cię interesuje

Polska Fundacja Przedsiębiorczości to wiodąca instytucja finansująca w Polsce oferująca wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej oraz na rozwój i inwestycje dla mikro-, małych i średnich firm. Oferowane zasoby finansowe pochodzą w większości ze środków unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych, posiadają preferencyjne oprocentowanie i nie wymagają dodatkowych opłat i prowizji.

Fundacja, partner Banku Gospodarstwa Krajowego oraz regionalnych funduszy rozwoju, prowadzi swoją działalność na terenie 16 województw za pośrednictwem 26 oddziałów.

Wybierz na poniższej mapie województwo

Kraków Łódź Kielce Rzeszów Opole Katowice Lublin Gdynia Gdańsk Słupsk Lębork Olsztyn Białystok Piła Poznań Leszno Toruń Bydgoszcz Warszawa Jelenia Góra Wrocław Szczecin Koszalin Wałcz Gorzów Wielkopolski Zielona Góra

Oddziały Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko - pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach i nie wymagają dodatkowych opłat. Środki w większości pochodzą z funduszy unijnych, z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fundacja udziela wsparcia przyszłym przedsiębiorcom, którzy nie mogą skorzystać z finansowania bankowego. Pomoc kierowana jest do osób chcących założyć firmę w dowolnej branży, z wyłączeniem przemysłu zbrojeniowego, działalności szkodliwych dla środowiska i rolnictwa, jednocześnie poszukujących wsparcia szkoleniowo - doradczego. Oprócz niskiego oprocentowania pożyczki i braku prowizji, możliwy jest również okres karencji w uregulowaniu zobowiązania, na czas rozwoju biznesu. W przeciwieństwie do kredytu bankowego, wkład własny nie jest wymagany, a zabezpieczeniem może być weksel in blanco, poręczenie osoby trzeciej, bądź też inne rozwiązanie, wcześniej zaakceptowane przez pożyczkodawcę.

Przeprowadzane projekty, ich zasady i czas trwania różnią się w zależności od województwa. Pomoc może zostać udzielona zarówno osobom bezrobotnym, do 30. roku życia, studentom, jak i osobom będącym zatrudnionymi po 50. roku życia. Wysokość otrzymanej pożyczki zależna jest od warunków konkretnego funduszu, a także od potrzeb wnioskującej osoby, popartych przygotowanym wcześniej biznesplanem. Dodatkowo, oprócz wsparcia finansowego, uczestnicy projektów mogą korzystać z doradztwa i bezpłatnych szkoleń, dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości na bieżąco prowadzi projekty, oferujące mikropożyczki na założenie działalności gospodarczej. We wszystkich województwach, w których PFP posiada 18 swoich oddziałów, zrealizowano już programy, które cieszyły się dużym powodzeniem pośród przyszłych przedsiębiorców. Do zakończonych projektów należą:

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy DOLNY ŚLĄSK,
Subregionalny Fundusz Pożyczkowy KUJAWIAK,
Subregionalny Fundusz Pożyczkowy ODRA,
Regionalny Fundusz Pożyczkowy ŁÓDŹ,
Subregionalny Fundusz Pożyczkowy GRYF,
Subregionalny Fundusz Pożyczkowy WIELKOPOLSKA PÓŁNOC,
Regionalny Fundusz Pożyczkowy POMERANUS.

Pożyczki na start to nie jedyna forma wsparcia, oferowana przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Pomoc udzielana jest także przedsiębiorstwom będącym już na rynku, chcącym się rozwijać i pozyskać nowych pracowników.

 

 

Oferujemy : pożyczka na start, pożyczka unijna na start, środki unijne na start, wsparcie unijne na start

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej