Zapytanie ofertowe nr 5/KPO/2023 Usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie pomocy publicznej

19.09.2023

Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się prośbami od potencjalnych oferentów, uprzejmie informujemy, iż wydłużamy termin złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/KPO/2023.

Nowy termin składania ofert: 26.09.2023 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpłynięcia oferty).

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w naborze współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej zaprasza do przedstawienia oferty usług:

  1. doradztwa w zakresie udzielania, monitorowania i rozliczania przez PFP pomocy publicznej na realizację inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  2. szkolenia dla osób oceniających projekty MSP, w zakresie prawidłowej weryfikacji możliwości udzielenia pomocy de minimis, badania statusu MŚP, badania czy podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji, itp.

Termin składania ofert: 25.09.2023r. do godz. 12.00 (decyduje data wpłynięcia oferty).

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej