Zapytanie ofertowe nr 3/PFP/2024 na zagospodarowanie terenu i aranżacji zieleni wokół budynku przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie

21.03.2024

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert zgodnie z poniższą
specyfikacją:

Projekt zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni wokół budynku przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie (działka nr 121) wraz z gotowością jego zrealizowania w oparciu o akceptację kosztorysu przez
Zleceniodawcę. W aranżacji zieleni należy uwzględnić istniejące zadrzewienie oraz uzupełnienie dwóch nasadzeń drzewnych zgodnie z wytycznymi przedłożonymi przez Urząd Miasta Szczecin Wydział Środowiska. Projekt powinien stworzyć spójną i reprezentacyjną kompozycję dla wskazanego terenu, aby zwiększyć jego reprezentacyjność.

Termin nadsyłania ofert: 05.04.2024 (do godz. 12.00) osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres pfp@pfp.com.pl

 

 

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej