Zapytanie ofertowe nr 4/KPO/2023 Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej

18.09.2023

Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się pytaniami od potencjalnych oferentów, dotyczącymi zapytania ofertowego nr 4/KPO/2023, uprzejmie informujemy, iż w celu doprecyzowania zapisów zapytania - do oferty należy dołączyć wstępną koncepcję realizacji kampanii, pozwalającą dokonać oceny jakościowej.
W związku z powyższym skorygowano treść Zapytania ofertowego nr 4/KPO/2023 we wskazanym zakresie, wydłużając jednocześnie termin złożenia oferty.

Termin składania ofert: 25.09.2023 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpłynięcia oferty).

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w naborze współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa”, zaprasza do przedstawienia oferty dotyczącej przygotowania i realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej w woj. zachodniopomorskim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim obejmującej:

1) Zaprojektowanie i nagranie spotu informacyjno-promocyjnego oraz przeprowadzenie w oparciu o spot kampanii promocyjnych w radiu .

2) Zaprojektowanie i prowadzenie kampanii Facebook + Instagram (Meta Ads) + Google Ads (search, display oraz YouTube).

Termin składania ofert: 22.09.2023 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia oferty).

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej