Lista aktualności

Wybierz rok:

Szkolenia dla przedsiębiorców w 2007 roku (październik-grudzień).

Informujemy, że na naszej  stronie internetowej jest dostępna nowa oferta bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców (październik-grudzień).

Jubileusz 10-lecia działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

W dniu 18 września 2007 roku w Szczecinie miała miejsce uroczystość poświęcona 10-leciu działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP).

UWAGA - Zmiana adresu biura i numerów telefonów Fundacji !

Z dniem 3 września 2007 roku ulega zmianie adres biura i numery telefonów Fundacji.

Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym PFP.

Zachęcamy do skorzystania z nowej grupy usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym PFP.

Projekt Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy - wyróżniony!

W dniu 2 lipca 2007 w Warszawie odbyła się konferencja pt. Europejski Fundusz Społeczny - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki. Podczas konferencji wręczono statuetki i dyplomy "Najlepsza inwestycja w człowieka" dla laureatów konkursu "Dobre praktyki EFS".

Informacja

Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 6.04.1984r. z późniejszymi zmianami, sprawozdanie z działaności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok 2006 jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, w godz. 8:00-16:00.

Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny Pomeranus II Sp. z o.o

W styczniu 2007 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości utworzyła Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny "Pomeranus II" Sp. z o.o.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości na liście laureatów konkursu Dobre praktyki EFS

Polska Fundacja Przedsiębiorczości na liście laureatów konkursu "Dobre praktyki EFS", ogłoszonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego !

Kanadyjski Dzień Współpracy Gospodarczej (Canada Trade Day) w Szczecinie.

W dniu 12 czerwca 2007 r. po raz kolejny Ambasada Kanady w Polsce organizuje imprezę targowo-wystawienniczą pod nazwą "Canada Trade Day". Mamy przyjemność poinformować, że tym razem impreza odbędzie się w Szczecinie przy współudziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Spotkanie ma na celu nawiązanie kontaktów biznesowych oraz propagowanie stosunków gospodarczych pomiędzy Kanadą a Polską.

Business Horizons 2007 - Konferencja o przedsiębiorczości dla studentów

W dniach 23-26 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się pierwsza na Politechnice Wrocławskiej konferencja dla studentów zainteresowanych prowadzeniem własnego biznesu.

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej