Lista aktualności

Wybierz rok:

UWAGA - Zmiana adresu biura i numerów telefonów Fundacji !

Z dniem 3 września 2007 roku ulega zmianie adres biura i numery telefonów Fundacji.

Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym PFP.

Zachęcamy do skorzystania z nowej grupy usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym PFP.

Projekt Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy - wyróżniony!

W dniu 2 lipca 2007 w Warszawie odbyła się konferencja pt. Europejski Fundusz Społeczny - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki. Podczas konferencji wręczono statuetki i dyplomy "Najlepsza inwestycja w człowieka" dla laureatów konkursu "Dobre praktyki EFS".

Informacja

Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 6.04.1984r. z późniejszymi zmianami, sprawozdanie z działaności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok 2006 jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, w godz. 8:00-16:00.

Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny Pomeranus II Sp. z o.o

W styczniu 2007 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości utworzyła Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny "Pomeranus II" Sp. z o.o.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości na liście laureatów konkursu Dobre praktyki EFS

Polska Fundacja Przedsiębiorczości na liście laureatów konkursu "Dobre praktyki EFS", ogłoszonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego !

Kanadyjski Dzień Współpracy Gospodarczej (Canada Trade Day) w Szczecinie.

W dniu 12 czerwca 2007 r. po raz kolejny Ambasada Kanady w Polsce organizuje imprezę targowo-wystawienniczą pod nazwą "Canada Trade Day". Mamy przyjemność poinformować, że tym razem impreza odbędzie się w Szczecinie przy współudziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Spotkanie ma na celu nawiązanie kontaktów biznesowych oraz propagowanie stosunków gospodarczych pomiędzy Kanadą a Polską.

Business Horizons 2007 - Konferencja o przedsiębiorczości dla studentów

W dniach 23-26 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się pierwsza na Politechnice Wrocławskiej konferencja dla studentów zainteresowanych prowadzeniem własnego biznesu.

Szkolenie Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości

W dniu 16 kwietnia 2007 r. o godz. 9.00 w Domu Nauczyciela przy ul. Śląskiej 4 rozpoczyna się szkolenie dla I grupy uczestników projektu pt. "Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

II Targi Przedsiębiorczości i Rozwoju Biznesu PROBIZNES

W dniach 30.03 - 1.04.2007 roku w Szczecinie, w Centrum Wystawienniczo-Targowym Międzynarodowych Targów Szczecińskich odbędą się II Targi Przedsiębiorczości i Rozwoju Biznesu PROBIZNES. Targi te będą towarzyszyć największej imprezie targowej w regionie XVI Międzynarodowym Targom Budowlanym "BUD-GRYF".

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej