Zapytanie ofertowe na kampanię promocyjną

17.09.2013

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekt „Fundusz Mikropożyczkowy KLON”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na kampanię promocyjną obejmującą prasę, radio, telewizję, Internet oraz nośniki zewnętrzne. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwość złożenia oferty częściowej oraz w zakresie szerszym niż ujęty w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: 01.10.2013 (decyduje data wpływu). 

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków POKL ze składania ofert wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej