Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców. Mechanizmy płynnościowe cieszą się wielkim zainteresowaniem i są bardzo potrzebne

24.01.2022

Na przedsiębiorców z województw pomorskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego czeka wsparcie finansowe! Polska Fundacja Przedsiębiorczości będzie dysponentem kolejnych środków w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR. Dla przedsiębiorców z województwa opolskiego to pierwsza szansa na otrzymanie finansowania w ramach tego mechanizmu gospodarczego w PFP. Środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach tej Umowy Fundacja będzie oferować pożyczki z dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału ( tj. pożyczka bez dodatkowych kosztów dla pożyczkobiorcy, spłacany jest sam kapitał). Nabór wniosków rozpocznie się 31 stycznia br. od godziny 8:00. Wnioski o pożyczkę będzie można składać również w wersji elektronicznej [KLIK]. Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani pożyczką płynnościową mogą kontaktować się z regionalnymi oddziałami Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w województwach, w których realizowany jest projekt.

Środki, które trafią do przedsiębiorców w ramach mechanizmu POIR to cenne wsparcie dla firm, które nadal borykają się z problemami wynikającymi z konsekwencji pandemii COVID-19. Jest to wsparcie, które może być przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej, w tym związane z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki inwestycyjne, w tym np. zatowarowanie, opłacanie wynagrodzeń czy inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy.

Pożyczka płynnościowa POIR, udzielana jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera ), z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego lub pomorskiego. Kwota do dyspozycji przedsiębiorców to ponad 43 miliony dla województwa pomorskiego oraz 50 milionów dla dolnego śląska i województwa opolskiego łącznie.

Spodziewamy się rekordowego zainteresowania środkami. W poprzednich naborach wsparcie płynnościowe było dla wielu przedsiębiorców pomocą, która pozwoliła im przetrwać trudny czas lockdownów. Więcej informacji na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości:
woj. pomorskie
woj. dolnośląskie
woj. opolskie

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej