Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Kolejne regiony objęte wsparciem płynnościowym Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

25.09.2020

Województwa: łódzkie, wielkopolskie i lubuskie to kolejne obszary działania Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, na których oferujemy przedsiębiorcom bardzo atrakcyjną pożyczkę płynnościową. - Nasza ogólnopolska ekspansja ma na celu sprawną obsługę i redystrybucję środków finansowych dla przedsiębiorców. Ostatnie lata naszej działalności pokazują, że robimy to efektywnie i profesjonalnie. Zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest tego najlepszym dowodem – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała dwie Umowy Operacyjne z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: dla woj. łódzkiego w wysokości 45 mln zł, a dla woj. wielkopolskiego i lubuskiego w wysokości 70 mln zł na udzielanie Pożyczek Płynnościowych POIR. - Środki przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego lub lubuskiego, w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 – mówi Jacek Madej, wiceprezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach tej Umowy Fundacja będzie oferować pożyczki z dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału (oprocentowanie 0%). - Nabór wniosków pożyczkowych rozpocznie się 30.09.2020 r. od godziny 8:00 Wnioski o pożyczkę będzie można składać również w wersji elektronicznej – dodaje wiceprezes PFP.

Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani pożyczką płynnościową mogą kontaktować się z regionalnymi oddziałami Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Cenimy sobie bezpośredni kontakt z beneficjentami. Liczymy na rozmowę, a z nich wyciągać będziemy wnioski jaka oferta jest przedsiębiorcom teraz pilnie potrzebna. Nasza fundacja będzie robić wszystko, by sprostać oczekiwaniom naszych klientów w kolejnych regionach – dodaje Prezes Pawłowski.

Szczegółowe informacje:
woj. łódzkie
woj. wielkopolskie
woj. lubuskie

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej