string(4) "1699"

test1

none

Szkolenia i doradztwo

Celem organizowanych przez Fundację szkoleń jest połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią. Oferta szkoleniowa obejmuje podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, a zakres tematyczny jest przystosowany do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i średnich firm. Szkolenia prowadzą sprawdzeni, doświadczeni polscy oraz (w razie potrzeb) zagraniczni specjaliści - praktycy oraz przedsiębiorcy. Szczególny nacisk położony jest na warsztatowe i aktywizujące formy i metody treningu. Poprzez omawianie wybranych przykładów uczestnicy szkoleń przyswajają umiejętności i pozyskują niezbędne narzędzia do zastosowania w codziennej praktyce. W ofercie szkoleniowej Fundacji można znaleźć m.in. szkolenia w zakresie przygotowania biznes planu, planowania finansów firmy, przepływów pieniężnych, zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, procesem sprzedaży, marketingu, programów pomocowych Unii Europejskiej czy też aspektów prawnych działalności - prawa pracy, prawa podatkowego, działalności gospodarczej.

827_szkolenia_1.jpg
828_szkolenia_2.jpg
829_szkolenia_3.jpg
830_szkolenia_4.jpg

Doradztwo

Z myślą o małych i średnich firmach Fundacja dysponuje siecią konsultantów świadczących usługi w zakresie doradztwa biznesowego. Podstawowy zakres doradztwa obejmuje analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa oraz pomoc w opracowaniu biznes planów. Oferujemy także doradztwo w zakresie poszukiwania i promocji rozwiązań technologicznych, podstaw prawa własności intelektualnej a także finansowania działalności innowacyjnej. W szczególnych przypadkach Fundacja oferuje specjalistyczne doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Dodatkowo, tytułem uzupełnienia usług szkoleniowych i doradczych, Fundacja oferuje w ramach samokształcenia, autorskie poradniki na temat planowania działalności gospodarczej oraz samooceny potencjału przedsiębiorcy.
Do kogo adresowana jest pomoc szkoleniowa i doradcza?

Szkolenia i wsparcie doradcze oferowane jest wszystkim klientom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach realizacji Programów Finansowych Fundacji.

Korzyści:

  • Szkolenia i usługi doradztwa Fundacji to aktualna wiedza i praktyczne rozwiązania
  • Większa efektywność prowadzonej działalności
  • Rozwijanie umiejętności w zakresie zarządzania firmą
  • Przygotowanie początkujących przedsiębiorców do prowadzenia własnego biznesu

Dotychczasowe tematy szkoleniowe zrealizowane przez PFP:

1. ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć małą firmę
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej i średniej firmie
3. Jakość obsługi klienta - sprzedaż z sukcesem
4. Jak przygotować biznes plan
5. Przepływy pieniężne czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy
6. Rozpoczynanie działalności gospodarczej
7. Wprowadzenie do analizy sprawozdań finansowych
8. Profil przedsiębiorcy - przygotowanie biznes planu
9. Oszczędne zarządzanie jako metoda uzyskania przewagi nad konkurencją - system "just in time"
10. Kobiety w przedsiębiorczości i zarządzaniu
11. Małe i średnie firmy na arenie międzynarodowej - doświadczenia trans-kulturowe spółek joint-venture i aliansów strategicznych
12. Negocjacje w biznesie
13. Nauczyć się myśleć jak menedżer - motywacja, przywództwo i komunikacja w kierowaniu personelem małej i średniej firmy
14. Praktyczne aspekty przestrzegania i stosowania prawa pracy w małej i średniej firmie
15. Finanse dla niefinansistów
16. Customer service - jakość obsługi klienta w małej i średniej firmie
17. Tworzenie partnerstwa w kontaktach z dużymi sieciami handlowymi.
18. Finansowanie działalności MSP w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej
19. Podatki w MSP - nowa ustawa o VAT
20. Programy pomocowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej