Pożyczka Płynnościowa - NABÓR OTWARTY

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 27 czerwca 2020 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK-MFF) w wysokości 12 mln zł (wkład Funduszy Europejskich) dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa. Pożyczka Płynnościowa udzielana przez Pośrednika Finansowego (PFP) ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF), z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego, w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF – BGK) pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2”. 

Pożyczka Płynnościowa

 • Kwota pożyczki: do 250.000,00 zł
 • Oprocentowanie: od 0%
 • Maksymalny okres spłaty: do 60 miesięcy
 • Maksymalny okres karencji: do 6 miesięcy
 • Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem nie przekroczenia maksymalnego okresu spłaty (do 60 m-cy)
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które przed 31.12.2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożone.
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Cel finansowania:
  W ramach Instrumentu Finansowego finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:
  - wynagrodzenia pracowników
  - zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
  - spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.
  - zatowarowanie, półprodukty itp.
  - wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.
 • Pożyczka Płynnościowa może finansować do 100% wydatków przedsiębiorstwa - wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany.
 • Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Regulamin udzielania pożyczek

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie PDF
Zbiorcza lista plików do pobrania w formacie DOC

Wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej [KLIK]

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie lub w oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 43/ 45/ 08, kom. 735 938 136, 602 240 003, 795 407 592

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie
ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel. 94 340 70 35, 784 689 616

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej