Pożyczka Inwestycyjna

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 14 maja 2020 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) na udzielanie lubuskim przedsiębiorcom pożyczek inwestycyjnych. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 16,3 mln złotych (w tym 15 mln wkład Funduszy Europejskich). W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z województwa lubuskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych z oprocentowaniem od 0,2% bez żadnych innych opłat i prowizji. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego tj. Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym również będących w fazie start-up. Wsparcie w ramach tego projektu realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach tej kwoty PFP planuje objęcie wsparciem nie mniej niż 15 przedsiębiorstw w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy. 

Loga UE

Pożyczka Inwestycyjna

 • Kwota pożyczki do 2.000.000,00 zł
 • Okres spłaty do 120 miesięcy
 • Okres karencji do 12 miesięcy
 • Oprocentowanie od 0,2% dla inwestycji, w wyniku których tworzone są miejsca pracy i od 0,5% z przeznaczeniem na pozostałe inwestycje
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające oddział lub siedzibę na terenie woj. lubuskiego
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Cel finansowania:
  • Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa lubuskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności. Przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz wprowadzają produkty nowe dla Firmy, m.in. poprzez inwestycje związane z:
   • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
   • wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług,
   • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
   • finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności,
   • finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek

 Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 727 73 15, 602 173 447, 666 829 022

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra, tel. 68 451 13 25, 882 436 140, 538 810 267

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej