Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (Pośrednik Finansowy) w dniu 17 kwietnia 2018 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Mikropożyczka na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy oraz zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. dolnośląskim. Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy). Łączna kwota środków przeznaczonych na pożyczki na założenie działalności gospodarczej wynosi ponad 2,8 mln zł (wkład Funduszy Europejskich). W ramach tej kwoty PFP planuje udzielić min. 60 pożyczek na rozpoczęcie działalności

Loga UE

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 80.000,00 zł
  • Okres spłaty do 84 miesięcy
  • Okres karencji do 12 miesięcy
  • Grupa docelowa: osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
  • Oprocentowanie stałe: 0,605% od 09.06.2022 (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
  • Brak innych opłat i prowizji
  • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP
  • Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Regulamin udzielania pożyczek

 

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

 

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty pożyczek dla Przedsiębiorców w naszych oddziałach:

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości we Wrocławiu
Uwaga! Od 1 maja 2021 r. zmiana lokalizacji!: ul. A. Ostrowskiego 7 pokój 142 I p., 53-238 Wrocław, kom. 602 183 723, 602 386 300.

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Jeleniej Górze
ul. Górna 10-11 pokój 28, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 752 29 64, kom. 602 183 746

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16

(093)

 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej