PFP mikropożyczka unijna.

Loga

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 28 września 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 13 mln złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 17 mln złotych. W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych z oprocentowaniem od 1,87% bez żadnych innych opłat i prowizji. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) oraz wkładu własnego PFP, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Loga UE

Mikropożyczka

 • Kwota pożyczki do 100 000,00 zł
 • Okres karencji do 6 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikroprzedsiębiorcy
 • Oprocentowanie dla firm działających na rynku do 24 miesięcy – 1,87% – na warunkach pomocy de minimis
 • Oprocentowanie dla firm działających powyżej 24 miesięcy – od 2,47%
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Okres spłaty do 60 miesięcy
 • Cel finansowania:
  • finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego,
  • wsparcie dla start-upów,
  • wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane
  finansowanie.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego: Mikropożyczka

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

 

 Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

 

 Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Oddziale lub Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 46, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie
ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel. 94 340 70 35, 784 689 616

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461

Lista Punktów Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus”

Tagi : mikropożyczka mikropożyczka unijna

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej