Mała Pożyczka Inwestycyjna

Loga

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 4 października 2018 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 16 mln zł dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Mała Pożyczka Inwestycyjna. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 21,3 mln zł. W ramach zawartej umowy, PFP oferuje przedsiębiorcom z województwa wielkopolskiego pożyczki – na przedsięwzięcia inwestycyjne i rozwojowe - na korzystnych warunkach finansowych tj. z oprocentowaniem od 0,44% bez żadnych innych opłat i prowizji. Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 udostępnionych w ramach projektu „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+”.

Loga UE

Mała Pożyczka Inwestycyjna

 • Kwota pożyczki: do 500 000,00 zł (w tym pożyczki do 100 tys. zł tylko dla mikro i małych przedsiębiorstw)
 • Okres karencji: do 6 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie:
  • od 0,29% na warunkach pomocy de minimis - dla mikroprzedsiębiorstw, start-upów (tj. firm działających na rynku do 24 miesięcy), przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji oraz wiejskich obszarów funkcjonalnych,
  • od 0,89% dla pozostałych małych i średnich przedsiębiorstw
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Cel finansowania:
  • finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego
  • Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:
   - tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch,
   - rozszerzanie działalności,
   - wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
   - realizację nowych projektów,
   - przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe
   rozwiązania,
  • w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań
   produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów
   i usług lub zakupem maszyn,
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziałach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, pokój 0.25, 61-441 Poznań, tel. 61 673 45 33, 61 673 45 34, kom. 664 917 710, 664 381 113, 664 380 211

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Pile
al. Niepodległości 33, pokój 301, 64-920 Piła, tel. 67 211 62 90, kom. 664 005 306

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lesznie
ul. Geodetów 1, pokój A206, 64-100 Leszno, tel. 65 32 22 118, 882 195 834

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16, fax 91 312 92 02

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej