Fundusz Pomerania Sp. z o.o.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości objęła w 2004 roku udziały w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., który w 2016 roku zmienił nazwę na Fundusz Pomerania
Sp. z o.o.

Fundusz Pomerania Sp. z o.o. powstał w czerwcu 2002 roku na mocy realizacji programu pn. "Program Wspierania Przedsiębiorczości, Wzrostu Innowacyjności Gospodarki i Kierunki Przeciwdziałania Bezrobociu w Województwie Zachodniopomorskim", uchwalonego przez Sejmik Województwa w maju 2001 r. Założycielami jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Charakterystyka

Fundusz Pomerania Sp. z o. o. oferuje poręczenia firmom, które ubiegają się o pożyczkę i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jej spłaty.

 • maksymalny poziom poręczenia wynosi 60% wnioskowanej pożyczki. Poręczenie nie obejmuje odsetek oraz prowizji związanych z pożyczką
 • maksymalny okres poręczenia do 3 lat
 • zasadniczym zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco
 • ZRFPK pobiera opłatę od udzielonego poręczenia

Kryteria

Kto może skorzystać z poręczenia:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników
 • przedsiębiorstwa działające na rynku przynajmniej 3 miesiące
 • przedsiębiorstwa posiadające dobrą znajomość biznesu i potrzeb rynku ze strategią działania ukierunkowaną na rozwój
 • przedsiębiorstwa posiadające zdolność pożyczkową
 • z poręczenia nie mogą skorzystać firmy z sektora rolniczego, zbrojeniowego oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska

Korzyści

 • możliwość uzyskania pożyczki nawet przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach
 • niskie koszty poręczenia w porównaniu z kosztem ustanowienia innych zabezpieczeń spłaty pożyczki

Procedura składania wniosku

Aby uzyskać szczegółowe informacje i rozpocząć procedurę prosimy o kontakt z Funduszem Pomerania
Sp. z o.o. Dodatkowe informacje można znaleźć także na stronie internetowej http://funduszpomerania.pl/.