Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne

19.09.2016

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że wydłużono termin nadsyłania ofert do dnia 26.09.2016 r. do godziny 12:00.

Termin składania ofert: 26.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe >>

Przykładowe zdjęcia >>

Metryczka >>

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych >>