Zapytanie ofertowe - opony

11.09.2015

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w tym objęte Inicjatywą Jeremie w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „DOLNY ŚLĄSK”, zwraca się z prośbą  o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

Termin składania ofert: 18 września 2015 r.

Zapytanie ofertowe >>