Zapytanie ofertowe - materiały biurowe

14.11.2014

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, jako podmiot realizujący projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR, EFS oraz projekty Inicjatywy Jeremie (Pomeranus – Jeremie, Wielkopolska Północ – Jeremie, Gryf – Jeremie, Dolny Śląsk – Jeremie, Łódź – Jeremie), zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją:

Opis przedmiotu zamówienia >>

Lista produktów >>

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych >>

Termin: 28 listopada 2014 (do godz. 15:00)