Zapytanie ofertowe - doradca, trener

29.11.2013

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt pn.: „Fundusz Mikropożyczkowy KLON” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zapytanie ofertowe >>

Regulamin prac Komisji Kwalifikacyjnej >>

Oświadczenie o braku powiązań >>

Wniosek o wpis do Bazy Doradców PFP >>

Wniosek o wpis do Bazy Trenerów >>