V edycja konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju

27.09.2012

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w V, jubileuszowej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju". Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.10.2012r. Projekt „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" realizowany jest nieprzerwanie od 2008 roku i rozwija się systematycznie. Konsekwentnie identyfikujemy, wyróżniamy i promujemy inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach konkursu.

Polska Fundacja Przedsiebiorczości wspiera rozwój innowacyjności w regionie i współpracuje w ramach kolejnych edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

  • Grupa 1- przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
  • Grupa 2- gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
  • Grupa 3- organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

Poza tytułami i wyróżnieniami w V edycji konkursu nasi Partnerzy przygotowali atrakcyjne nagrody dla laureatów:

  • ultrabook-i ufundowane przez Intel Technology Poland,
  • smartfony - ufundowane przez Sony Mobile Communications,
  • sprzęt elektroniczny - ufundowany przez Dom Inwestycyjny Investors S.A.,
  • certyfikaty Firmy Wiarygodnej Finansowo – ufundowane przez Biuro Informacji Gospodarczej „InfoMonitor" S.A.

Ponadto Orange jako Mecenas konkursu przygotowało atrakcyjną promocję „Firmowe Korzyści Orange dla Liderów Innowacji i Rozwoju". W promocji można kupić 5 telefonów po atrakcyjnych cenach oraz skorzystać przez 24 lub 36 miesięcy z obniżonego dla nich o 20% abonamentu.

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma oraz w nowej kategorii Inspirująca firma. Nowa kategoria dotyczy opisu korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia rozwiązań telco/IT w ocenianym podmiocie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła Patronatem tegoroczną edycję konkursu. Ponadto konkursu został objęty Patronatem m.in. przez: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałków poszczególnych województw.

Ankiety zgłoszeniowe oraz więcej szczegółów na stronie www.liderzyinnowacji.pl.

Zapraszamy do udziału.